OFERTA SPECJALNA – 50% zniżki!

Do 25.10.2017 trwa specjalna promocja: aż 50% zniżki na czesne!

Osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50% (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2017/2018, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 25.10.2017 r. i posiadają obywatelstwo polskie.
      1) W przypadku mniejszej liczby osób niż 30 osób na kierunku, czesne miesięcznie wynosi odpowiednio:
      18 osób – 333 zł
      20 osób – 300 zł
      25 osób – 240 zł
      Studia zostaną uruchomione przy zapisaniu się minimum 18 osób.

Przejdź do rekrutacji on-line


PROMOCJA NA WPISOWE

Osoby, które do 25.10.2017r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

  • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
  • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Wypis
Dla pierwszych 30 osób, które zapiszą się na studia stacjonarne I stopnia.