Dla kandydatów


Trwa rekrutacja na studia od października.
Osoby, które zapiszą się na studia do 30.09.2017r. otrzymają atrakcyjną zniżkę w opłacie rekrutacyjnej.
Do 30.09.2017 trwa specjalna promocja: aż 50% zniżki na czesne dla kandydatów na studia stacjonarne na kierunku Zrządzanie (studia licencjackie), Informatyka (studia inżynierskie) oraz Pedagogika (studia licencjackie)! (czytaj więcej)

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).

Zobacz

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Studia I stopnia w zależności od wybranego kierunku trwają: licencjackie 3 lata (6 semestrów) lub inżynierskiej 3,5 letnie (7 semestrów). Zwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

Zobacz

Studia II stopnia

Studia II stopnia

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – trwają 2 lata (4 semestry). Zwieńczeniem studiów II stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu magistra.

Zobacz