Dla kandydatów


Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2016/2017 Termin rekrutacji od 02.01.2017 do 28.02.2017
Osoby, które zapiszą się na studia do 28.02.2017r. otrzymają atrakcyjną zniżkę w opłacie rekrutacyjnej.
Kierunek zostanie uruchomiony przy rekrutacji min. 20 kandydatów
Semestr letni rozpocznie się od marca 2017r.

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).

Zobacz

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Studia I stopnia w zależności od wybranego kierunku trwają: licencjackie 3 lata (6 semestrów) lub inżynierskiej 3,5 letnie (7 semestrów). Zwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

Zobacz

Studia II stopnia

Studia II stopnia

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – trwają 2 lata (4 semestry). Zwieńczeniem studiów II stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu magistra.

Zobacz