Dla kandydatów

Rekrutacja zimowa na semestr letni 2019/2020 trwa do 21 lutego 2020 roku

Oferta specjalna – zniżka w czesnym!
Dla osób, które zrekrutują się do 31.01.2020 r. na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne (czytaj więcej).

Promocja na wpisowe
Osoby, które do 15.02.2020 r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:

  • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
  • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Rekrutacja krok po kroku

Zobacz Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).

Studia I stopnia

Zobacz Studia I stopnia

Studia I stopnia w zależności od wybranego kierunku trwają: licencjackie 3 lata (6 semestrów) lub inżynierskiej 3,5 letnie (7 semestrów). Zwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

Studia II stopnia

Zobacz Studia II stopnia

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – trwają 2 lata (4 semestry). Zwieńczeniem studiów II stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu magistra.