Konferencje naukowe

 • Konferencja ICTM 2012

  Konferencja ICTM 2012

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zaprasza na międzynarodową konferencję naukową ICTM 2012 na temat „ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 r. w siedzibie Uczelni we Wrocławiu.

 • Nowa ekonomia turystyki kulturowej – VII międzynarodowa konferencja naukowa

  Nowa ekonomia turystyki kulturowej – VII międzynarodowa konferencja naukowa

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na VII międzynarodową konferencję naukową na temat „Nowa ekonomia turystyki kulturowej” w dniach 14-15 czerwca 20l12 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

 • Konferencja naukowa „Turystyka jako rytuał”

  Konferencja naukowa „Turystyka jako rytuał”

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na VI międzynarodową konferencję naukową na temat „TURYSTYKA JAKO RYTUAŁ” 8-9 czerwca 2011 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

 • Konferencja ECMLG za nami

  Konferencja ECMLG za nami

  Blisko stu prelegentów z krajów całego świata dyskutowało w dniach 28-29 października o najważniejszych problemach współczesnej nauki o zarządzaniu podczas konferencji, której współorganizatorem była Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.

 • 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „European Conference on Management, Leadership and Government” we Wrocławiu

  6. Międzynarodowa konferencja naukowa „European Conference on Management, Leadership and Government” we Wrocławiu

  Już 28-29 października 2010 roku we Wrocławiu odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie nauki o zarządzaniu. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” oraz brytyjska organizacja Academic Conferences International zorganizują międzynarodową konferencję naukową European Conference on Management, Leadership and Government 2010.

 • V międzynarodowa konferencja naukowa „Autokreacja poprzez turystykę”

  V międzynarodowa konferencja naukowa „Autokreacja poprzez turystykę”

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na V międzynarodową konferencję naukową na temat „Autokreacja poprzez turystykę” w dniach 9-10 czerwca 2010 r. w Kłodzku.

 • 6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Management, Leadership and Government – ECMLG 2010” we Wrocławiu (LINK)

  6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Management, Leadership and Government – ECMLG 2010” we Wrocławiu (LINK)

  Wyższa Szkoła Zarządzania „EDUKACJA”, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „EDUKACJA” oraz Academic Conferences International LTD. (Wielka Brytania) zapraszają na 6 Międzynarodową Konferencję Naukową: Management, Leadership and Government – ECMLG 2010, która odbędzie się po raz pierwszy w Polsce 28-29 października 2010, w siedzibie Uczelni (ul. Krakowska 56-62 we Wrocławiu).

 • Konferencja naukowa „Terra incognita w turystyce” w Kłodzku

  Konferencja naukowa „Terra incognita w turystyce” w Kłodzku

  Konferencja jest płaszczyzną prezentacji wyników badań oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat nowych lub dotąd jeszcze słabo rozpoznanych zjawisk w turystyce – w jej sferze programowej, funkcjonalnej i organizacyjnej, a także próbą znalezienia odpowiedzi na rodzące się pytania odnośnie do roli współczesnej turystyki w życiu indywidualnym człowieka i całych społeczności.

 • Konferencja naukowa „Globalne wyzwania XXI wieku” w WSZ „Edukacja”

  Konferencja naukowa „Globalne wyzwania XXI wieku” w WSZ „Edukacja”

  We współczesnej gospodarce światowej globalizacja jest zjawiskiem powszechnym. Globalizacja stosunków międzynarodowych jest procesem będącym rezultatem postępującej liberalizacji w sferze wymiany handlowej, obrotu usługowego, finansowego, kapitałowego czy technologicznego. W rezultacie czego zwiększa się rola korporacji transnarodowych a rola i funkcja państwa ulegają zmianie. Globalizacja w XXI wieku sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, jednak wiąże się także z wieloma problemami i wyzwaniami.

 • Udział w konferencjach

  Udział w konferencjach

  W związku z otrzymywaną corocznie dotacją finansową z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność statutową Uczelni oraz chęcią uporządkowania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia tych funduszy bardzo proszę, aby od teraz każdy z pracowników Uczelni starający się o dofinansowanie udziału w konferencji – szkoleniu stosował się do ustalonych w tym celu procedur.