OFERTA SPECJALNA – 50% zniżki!

OFERTA SPECJALNA –zniżka w czesnym!

Osoby, które zrekrutują się do 15.01.2019r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
Informatyka (studia inżynierskie)
Zarządzanie (studia licencjackie)
Pedagogika (studia licencjackie

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
Zarządzanie (studia magisterskie)
Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 15.01.2019r. i posiadają obywatelstwo polskie.
Przejdź do rekrutacji on-line

PROMOCJA NA WPISOWE

Osoby, które do 15.01.2019r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:
• Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
• Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)