.

head

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o.
we Wrocławiu
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w ramach realizowanego projektu pt. Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start
w Bajkowej Przystani.
Osoby zainteresowane ofertą powinny być kreatywne, otwarte na innowacje i dobrze zorganizowane. Od kandydatów oczekujemy, podjęcia skutecznych działań niezbędnych do uruchomienia placówki (przygotowanie wymaganej dokumentacji, programu itp. oraz pomocy przy doborze kadry i innych działaniach związanych z fazą organizacyjną). Ze swojej strony zapewniamy wsparcie organizacyjne i merytoryczne oraz
● pracę w nowo tworzonej placówce
● stabilną formę zatrudnienia,
● atrakcyjne wynagrodzenie,
● wsparcie naukowe i organizacyjne.
Po uruchomieniu przedszkola OCZEKUJEMY:
● nadzoru kierowniczego nad funkcjonowaniem placówki oświatowej,
● planowania oraz organizacji działań opiekuńczo-wychowawczych,
● ścisłej współpracy z rodzicami, kadrą pedagogiczną oraz radą programową przedszkola,
● pomysłowości oraz konsekwencji w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
WYMAGAMY:
● wykształcenia kierunkowego,
● niekaralności,
● doświaczenia w pracy w przedszkolu,
● zdolności organizacyjnych, odpowiedzialności, uczciwości i zaangażowania oraz umiejętności zarządzania grupą pracowników,
● biegłej znajomość obsługi komputera, MS Office, Internet,
● kreatywności, sumienności, zaangażowania, uczciwości, otwartości, zamiłowania do pracy z dziećmi,
● wysokiej kultury osobistej
Mile widziane:
● podstawowa znajomość języka angielskiego lub innego (niemiecki, francuski, hiszpański)
ZGŁOSZENIA: (CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

footer