Praca w przedszkolu

 

Lektor języka angielskiego do przedszkola

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. realizujący we Wrocławiu projekt „Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start w Bajkowej Przystani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni: Lektora  j. angielskiego do przedszkola

WYMAGANIA:

 • Studia wyższe (mile widziane wykształcenie lingwistyczne lub pedagogiczne),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej FCE,
 • Doświadczenie w pracy w z dziećmi w wieku przedszkolnym.

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat,
 • Prowadzenie zajęć językowych  z dziećmi,
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć.

OFERUJEMY:

    •  Umowę o pracę,
    •  Możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
    •  Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji,
    •  Możliwość doskonalenia metod kształcenia,
    •  Dodatkowe kursy i szkolenia w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika.

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.

 

 

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. realizujący we Wrocławiu projekt „Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start w Bajkowej Przystani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia I stopnia lub studia podyplomowe z pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie w pracy w z dziećmi w wieku przedszkolnym (min.1 rok)

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat,
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi,
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w placówce,
 • Realizowanie zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z opieką nad dziećmi,
 • Współpraca z pomocą nauczyciela w zakresie utrzymania ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci
 • Współpraca, oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzicami, opiekunami i współpracownikami.

OFERUJEMY:

      •  Umowę o pracę,
      •  Możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
      •  Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji,
      •  Możliwość doskonalenia metod kształcenia
      •  Dodatkowe kursy i szkolenia w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika.

 

 

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.

 

 

 

Opiekunka do Klubu dziecięcego

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. realizujący we Wrocławiu projekt „Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start w Bajkowej Przystani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni: opiekunkę do Klubu dziecięcego.

WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym) lub    wykształcenie średnie i minimum dwa lata pracy z dziećmi w wieku od roku do3 lat lub pielęgniarka,

• doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od roku do 3 lat,
• aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczka SANEPID).

ISTOTNE CECHY KANDYDATA:
• cierpliwość,

• ciepły i serdeczny stosunek do dzieci,
• opiekuńczość,
• odpowiedzialność,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,
• aktywność, kreatywność,
• odpowiedzialność, zaangażowanie.

OBOWIĄZKI:
• sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi w wieku od roku do 3 lat,
• ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy,
• utrzymywanie relacji z rodzicami,
• ścisła współpraca z dyrekcją Klubu,
• czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności Klubu.

OFERUJEMY:
• pracę w miłym zespole,
• zarobki uzależnione od kwalifikacji,
• umowa zlecenie w zależności od preferencji kandydata.

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.