Biologia i Geografia

Program studiów na kierunku Biologia i Geografia

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 350 godzin, w tym  120 godz.praktyk

Biologia:

 • Biologia komórki (6 godzin)
 • Skład chemiczny organizmów (3 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protisty, grzyby (12 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – rośliny (12 godzin)
 • Fizjologia roślina (6 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – zwierzęta bezkręgowe i kręgowe (16 godzin)
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (28 godzin)
 • Genetyka i inżynieria genetyczna (10 godzin)
 • Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (10 godzin)
 • Biologia ewolucyjna (6 godzin)
 • Fizjologia zwierząt (6 godzin)
 • Dydaktyka nauczania biologii (60 godzin)

Geografia:

 • Kartograficzne podstawy geografii (3 godziny)
 • Astronomiczne podstawy geografii (6 godzin)
 • Sfery powłoki ziemskiej (18 godzin)
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska (2 godziny)
 • Geografia regionalna świata (35 godziny)
 • Geografia fizyczna Polski (5 godzin)
 • Geografia społeczno – gospodarcza Polski (14 godzin)
 • Zróżnicowanie regionalne Polski (4 godziny)
 • Ludność świata (10 godzin)
 • Zróżnicowanie gospodarcze świata (15 godzin)
 • Zasada zrównoważonego rozwoju (3 godziny)
 • Dydaktyka nauczania geografii (60 godzin)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

STUDIA PODYPLOMOWE: BIOLOGIA I GEOGRAFIA

edukacja tech i informatycznaCzym jest kierunek Biologia i Geografia?

Studia Podyplomowe – „Biologia i Geografia” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z biologii oraz geografii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii i geografii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej.
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów biologia oraz geografia zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności.
Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii i geografii.
Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki
Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z biologii i geografii.


Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Biologia i Geografia 6 900 zł 4 raty x 1800 zł 20 rat x 370 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Biologia i Geografia

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 350 godzin, w tym  120 godz.praktyk

Biologia:

 • Biologia komórki (6 godzin)
 • Skład chemiczny organizmów (3 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protisty, grzyby (12 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – rośliny (12 godzin)
 • Fizjologia roślina (6 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – zwierzęta bezkręgowe i kręgowe (16 godzin)
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (28 godzin)
 • Genetyka i inżynieria genetyczna (10 godzin)
 • Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (10 godzin)
 • Biologia ewolucyjna (6 godzin)
 • Fizjologia zwierząt (6 godzin)
 • Dydaktyka nauczania biologii (60 godzin)

Geografia:

 • Kartograficzne podstawy geografii (3 godziny)
 • Astronomiczne podstawy geografii (6 godzin)
 • Sfery powłoki ziemskiej (18 godzin)
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska (2 godziny)
 • Geografia regionalna świata (35 godziny)
 • Geografia fizyczna Polski (5 godzin)
 • Geografia społeczno – gospodarcza Polski (14 godzin)
 • Zróżnicowanie regionalne Polski (4 godziny)
 • Ludność świata (10 godzin)
 • Zróżnicowanie gospodarcze świata (15 godzin)
 • Zasada zrównoważonego rozwoju (3 godziny)
 • Dydaktyka nauczania geografii (60 godzin)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Katarzyna Włażewska

mgr Katarzyna Włażewska
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel mianowany, uczący w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym w systemie dziennym i zaocznym. Koordynator projektów edukacyjnych oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, przewodniczący zespołu przyrodniczego, opiekun kółka biologicznego.

mgr Grażyna Pilarska
absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, egzaminator maturalny z przedmiotu biologia. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Lider Oświaty” ukończonych na Collegium Civitas i CEO w Warszawie. Wieloletni dyrektor szkoły.

mgr Maria Grudniewska
nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek -Geografia nauczycielska. Ukończyła Podyplomowe Studium Wiedzy o Śląsku. Nauczyciel geografii i przyrody, koordynator ścieżek edukacyjnych i opiekun koła turystycznego.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Biologia i Geografia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..