Doradztwo edukacyjne i coaching kariery

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo edukacyjne i coaching kariery

coachingCzym jest doradztwo zawodowe, coaching i doradztwo kariery

Te studia otwierają nową ścieżkę kariery. Doradca zawodowy, coach kariery, czy specjalista wspierający rozwój pracowników w organizacji to zawody, do których przygotujemy Cię w 2 lub 3 semestry. Zajęcia poprowadzą doświadczeni doradcy zawodowi, coachowie, trenerzy i praktycy biznesu.

Nasza oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowania rynku i organizacji, ale też umożliwia podjęcie pracy w oświacie. Ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy, np. jako szkolny doradca zawodowy.

Podczas zajęć studenci nauczą się:

 • czym jest profesjonalne doradztwo zawodowe i dowiedzą się jak je prowadzić,
 • rozróżniać indywidualne doradztwo zawodowe od grupowego,
 • nauczą się tradycyjnych metod doradczych oraz będą stosować narzędzia coachingowe. Połączenie tych metod umożliwi prowadzenie prawdziwie efektywnych sesji z klientami.

W związku z możliwością otrzymania kwalifikacji szkolnego doradcy zawodowego, program zajęć został podzielony na dwie części – podstawową i dedykowaną przyszłym pracownikom oświaty.
1) Program podstawowy: zajęcia odbywają się przez dwa semestry – 230 godzin w tym 100 godzin praktyki. Studenci nabywają wszystkich umiejętności, które przydadzą im się w pracy z klientem indywidualnym, biznesowym i z grupą.
2) Program dla osób zainteresowanych pracą w oświacie: studenci którzy chcą uzyskać kwalifikacje wymagane w placówkach oświatowych kontynuują naukę na 3 semestrze, realizując ogółem 420 godzin zajęć, w tym 150 godzin praktyki. Treści programowe realizowane na trzecim semestrze studiów (dodatkowym dla nauczycieli) są ukierunkowane na doskonalenie kompetencji doradcy zawodowego w placówkach oświatowych.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z doradztwa zawodowego i coachingu.

Naszą ofertą edukacyjną może być również zainteresowany:

 • pracownik działu personalnego, firmy doradczej i szkoleniowej
 • pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy
 • pracownik instytucji dialogu społecznego, instytucji partnerstwa lokalnego
 • nauczyciel pragnący zdobyć kwalifikacje doradcy zawodowego.

Kim jest coach/doradca zawodowy?

To ktoś, kto z pewnością sprawdzi się jako:

 • coach kariery
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • doradca procesów HR-owych
 • tutor i mentor rozwoju
 • szkolny doradca zawodowy

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Z pewnością zdobędziesz nowy pożądany na rynku pracy zawód oraz rozwiniesz własne zdolności interpersonalne. Wykładowcy – doświadczeni praktycy – rozwiną Twoje talenty komunikacyjne i nauczą cię metod doradczych i coachingowych, które pozytywnie wpłyną na efektywność prowadzonych przez Ciebie sesji z klientami.

Absolwent tego kierunku nabędzie kwalifikacje, dzięki którym może:

 • prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich typach szkół/placówek – w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i w szkołach dla dorosłych, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zatrudniających doradcę zawodowego (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych);
 • zajmować stanowisko doradcy zawodowego w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych (absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych).

Praktyczny charakter studiów

Studia mają charakter warsztatowy, zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z biznesem lub sektorem edukacyjnym.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia w grupach, projekt, case study, mini sesje doradcze, praca z narzędziami coachingowymi, mini sesje coachingowe, testy.

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo edukacyjne i coaching kariery

coachingCzym jest doradztwo zawodowe, coaching i doradztwo kariery

Te studia otwierają nową ścieżkę kariery. Doradca zawodowy, coach kariery, czy specjalista wspierający rozwój pracowników w organizacji to zawody, do których przygotujemy Cię w 2 lub 3 semestry. Zajęcia poprowadzą doświadczeni doradcy zawodowi, coachowie, trenerzy i praktycy biznesu.

Nasza oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowania rynku i organizacji, ale też umożliwia podjęcie pracy w oświacie. Ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy, np. jako szkolny doradca zawodowy.

Podczas zajęć studenci nauczą się:

 • czym jest profesjonalne doradztwo zawodowe i dowiedzą się jak je prowadzić,
 • rozróżniać indywidualne doradztwo zawodowe od grupowego,
 • nauczą się tradycyjnych metod doradczych oraz będą stosować narzędzia coachingowe. Połączenie tych metod umożliwi prowadzenie prawdziwie efektywnych sesji z klientami.

W związku z możliwością otrzymania kwalifikacji szkolnego doradcy zawodowego, program zajęć został podzielony na dwie części – podstawową i dedykowaną przyszłym pracownikom oświaty.
1) Program podstawowy: zajęcia odbywają się przez dwa semestry – 230 godzin w tym 100 godzin praktyki. Studenci nabywają wszystkich umiejętności, które przydadzą im się w pracy z klientem indywidualnym, biznesowym i z grupą.
2) Program dla osób zainteresowanych pracą w oświacie: studenci którzy chcą uzyskać kwalifikacje wymagane w placówkach oświatowych kontynuują naukę na 3 semestrze, realizując ogółem 420 godzin zajęć, w tym 150 godzin praktyki. Treści programowe realizowane na trzecim semestrze studiów (dodatkowym dla nauczycieli) są ukierunkowane na doskonalenie kompetencji doradcy zawodowego w placówkach oświatowych.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z doradztwa zawodowego i coachingu.

Naszą ofertą edukacyjną może być również zainteresowany:

 • pracownik działu personalnego, firmy doradczej i szkoleniowej
 • pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy
 • pracownik instytucji dialogu społecznego, instytucji partnerstwa lokalnego
 • nauczyciel pragnący zdobyć kwalifikacje doradcy zawodowego.

Kim jest coach/doradca zawodowy?

To ktoś, kto z pewnością sprawdzi się jako:

 • coach kariery
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • doradca procesów HR-owych
 • tutor i mentor rozwoju
 • szkolny doradca zawodowy

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Z pewnością zdobędziesz nowy pożądany na rynku pracy zawód oraz rozwiniesz własne zdolności interpersonalne. Wykładowcy – doświadczeni praktycy – rozwiną Twoje talenty komunikacyjne i nauczą cię metod doradczych i coachingowych, które pozytywnie wpłyną na efektywność prowadzonych przez Ciebie sesji z klientami.

Absolwent tego kierunku nabędzie kwalifikacje, dzięki którym może:

 • prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich typach szkół/placówek – w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i w szkołach dla dorosłych, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zatrudniających doradcę zawodowego (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych);
 • zajmować stanowisko doradcy zawodowego w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych (absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych).

Praktyczny charakter studiów

Studia mają charakter warsztatowy, zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z biznesem lub sektorem edukacyjnym.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia w grupach, projekt, case study, mini sesje doradcze, praca z narzędziami coachingowymi, mini sesje coachingowe, testy.

Cena studiów w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
COACHING I DORADZTWO KARIERY 2 semestry 3 800 zł lub 3 semestry 4 200 zł 2 raty x 2000 zł lub 3 raty x 1500 zł 10 rat x 420 zł lub 15 rat x 320 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Coaching i doradztwo kariery

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 420 godzin (tym 150 godzin praktyki)

I semestr 100 godz.+ 50 godz. praktyki

 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego (10 godz.)
 • Poradnictwo zawodowe- teoria a praktyka (10 godz.)
 • Metody pracy doradcy zawodowego (20 godz.)
 • Psychologiczno- pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi i zagrożonymi utratą pracy (10 godz.)
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (10 godz.)
 • Rynek Pracy w Polsce i w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Prawo Pracy i inne ustawy związane z rynkiem pracy (10 godz.)
 • Pozyskiwane funduszu na programy poradnictwa zawodowego (10 godz.)
 • Metody rekrutacji i selekcji (10 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe ( 50 godzin)

II semestr 130 godz.+ 50 godz. praktyki

 • Radzenie sobie ze stresem, zmianą, trening umiejętności podejmowania decyzji (10 godz.)
 • Rozwój pracowników wewnątrz organizacji (10 godzin)
 • Diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych (10h)
 • Autoprezentacja (10 godz.)
 • Podstawy coachingu (10 godz.)
 • Metody coachingu (30 godz.)
 • Kompetencja międzykulturowa doradcy zawodowego/kariery (10 godz.)
 • Komunikacja, motywacja i aktywizacja w pracy coacha (10 godz.)
 • Outplacement (10 godz.)
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (10 godz.)
 • Superwizja (10 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe (50 godzin)

III semestr 40 godz. +50 godz. praktyki

 • Narzędzia psychologiczne wykorzystywane w rozwoju edukacyjno-zawodowym (10 godz.)
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego (20 godz.)
 • Planowanie edukacyjnej i zawodowej drogi ucznia (10 godz.)
 • Praktyka – doradztwo zawodowe (50 godz.)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia12 marca 2009r.
Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:
mgr Katarzyna Winkowska - doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

Wiodący:

mgr Barbara Górka –doradca zawodowy. Właścicielka firmy „Go Ahead Doradztwo i Szkolenia Barbara Górka”. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracowała jako szkolny doradca zawodowy w integracyjnym gimnazjum i liceum, doradca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej, autorka poradników m.in. „Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy”, nauczyciel mianowany, wykładowca akademicki. Pracowała w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, w którym organizowała m.in. usługi asystenckie dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Obecnie współpracuje z fundacją „Imago” we Wrocławiu.

mgr Anna Pukacz- Górnikowska- doradca zawodowy, coach ICF (ACC). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Ukończyła studia podyplomowe Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej i Doradca zawodowy w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Nauczyciel chemii i doradca zawodowy w gimnazjum. Prowadzi Fundacje „Znajdź cel”, administruje stronę internetową www.kreatorrozwoju.pl. W gimnazjum prowadzi zajęcia z młodzieżą „Klub zawodowca” oraz doradztwo zawodowe w programie Erasmus Plus. Współpracuje z polsko-amerykańską fundacją dzieci i młodzieży „Równać szanse” jako koordynator.

mgr Beata Niedzballa- Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła także Wrocławską Szkołę Trenerów. Od 2014 roku prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie pracuje z klientem indywidualnym. Prowadzi głównie life coachingi. We współpracy z innymi podmiotami realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center, oceny pracowniczej, wsparcia rekrutacyjnego oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży.

mgr Justyna Miazek, project manager i ekspert HR. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach, w tym m.in. w przemyśle, konsultingu i handlu oraz w sektorze IT, gdzie zajmowała się takimi dziedzinami jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wdrożeniami systemów informatycznych oraz innymi projektami. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dyplomowany doradca zawodowy, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej i L’Ecole Centrale de Lyon.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Doradztwo edukacyjne i coaching kariery
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb korespondencji dotyczącej oferty zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)