Edukacja informatyczna

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA INFORMATYCZNA

Czym jest technologia informacyjna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technologia informacyjna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 300 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty informatyczne w szkołach podstawowych i w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA INFORMATYCZNA

Czym jest technologia informacyjna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technologia informacyjna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 300 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty informatyczne w szkołach podstawowych i w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 raty x 1400 zł 15 rat x 300 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Edukacja informatyczna

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 300 godzin ( w tym 60 godzin praktyki)

 • Narzędzia informatyki (20 godz.)
 • Podstawy algorytmiki (15 godz.)
 • Języki programowania (15 godz.)
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne (15 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki (20 godz.)
 • Narzędzia informatyki (10 godz.)
 • Języki programowania (15 godz.)
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne  (10 godz.)
 • Witryny i aplikacje internetowe (15 godz.)
 • Podstawy druku 3D (10 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki (20 godz.)
 • Grafika i multimedia (20 godz.)
 • Witryny i aplikacje internetowe (15 godz.)
 • Sieci komputerowe (20 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki (20 godz.)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr inż. Bogdan Kostecki

mgr inż. Bogdan Kostecki – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego

dr inż. Ryszard Janas – absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorat w obszarze nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, długoletni konsultant Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, nauczyciel akademicki. Twórca pierwszych w kraju pracowni specjalistycznych w szkołach średnich do nauczania sterowania programowalnego (sterowniki PLC), autor i recenzent publikacji, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych, podręczników i opracowań z zakresu kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, ekspert wielu projektów edukacyjnych w tych branżach, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautor i realizator projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku i wielu innych projektów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego.

mgr inż. Daniel Jabłoński – nauczyciel dyplomowany. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, specjalność – inżynieria oprogramowania oraz Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek Informatyka, specjalność – sieci komputerowe i systemy baz danych. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz recenzent zadań egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk. Instruktor tenisa stołowego i czynny zawodnik 3-ligowego klubu sportowego. Autor elektronicznego dziennika lekcyjnego, nauczyciel przedmiotów informatycznych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja informatyczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..