Logopedia

STUDIA PODYPLOMOWE: Logopedia

logopediaCzym jest logopedia, zaburzenia mowy i inne zaburzenia rozwojowe?

Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tych studiów podyplomowych nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi studenci poznają w trakcie zajęć.

Studia podyplomowe z logopedii stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem. Podczas zajęć uczymy posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych. Właśnie takich umiejętności wymaga skuteczna terapia logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry. Po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może też być prowadzona w prywatnych gabinetach. Opłaty za studia podyplomowe wynoszą jedynie 330 zł za miesiąc nauki (20 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje do zawodu „logopeda ogólny”

Absolwenci studiów otrzymają pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych.

Nasza oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wymogami Polskiego Związku Logopedów zapewniamy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych studiach podyplomowych w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tych studiów:

 • poszerzysz wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, lingwistyki. Informacji z tych obszarów wymaga każda terapia logopedyczna skierowana na zaburzenia mowy;
 • będziesz mógł/a ubiegać się o zatrudnienie w szeregu instytucji (odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne),
 • poprowadzisz terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

Praktyczny charakter studiów

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej.

Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).

Kluczowym aspektem zajęć jest analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej. Absolwenci nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE: Logopedia

logopediaCzym jest logopedia, zaburzenia mowy i inne zaburzenia rozwojowe?

Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tych studiów podyplomowych nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi studenci poznają w trakcie zajęć.

Studia podyplomowe z logopedii stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem. Podczas zajęć uczymy posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych. Właśnie takich umiejętności wymaga skuteczna terapia logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry. Po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może też być prowadzona w prywatnych gabinetach. Opłaty za studia podyplomowe wynoszą jedynie 330 zł za miesiąc nauki (20 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje do zawodu „logopeda ogólny”

Absolwenci studiów otrzymają pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych.

Nasza oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wymogami Polskiego Związku Logopedów zapewniamy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych studiach podyplomowych w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tych studiów:

 • poszerzysz wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, lingwistyki. Informacji z tych obszarów wymaga każda terapia logopedyczna skierowana na zaburzenia mowy;
 • będziesz mógł/a ubiegać się o zatrudnienie w szeregu instytucji (odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne),
 • poprowadzisz terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

Praktyczny charakter studiów

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej.

Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).

Kluczowym aspektem zajęć jest analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej. Absolwenci nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
LOGOPEDIA 6 200 zł 2 raty x 3100 zł
4 raty x 1600 zł
20 rat x 330zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Logopedia

CZAS TRWANIA: 4 semestry
LICZBA GODZIN: 610 (w tym 120 godzin praktyk)

Blok medyczny:

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego (9godz.)
 • Anatomia i budowa aparatu mowy (9godz.)
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dla logopedów (18godz.)
 • Podstawy ortodoncji (9godz.)

Razem: 45 godz.

Blok psychologiczno-pedagogiczny:

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna (21 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej(18 godz.)
 • Podstawy terapii pedagogicznej(15 godz.)
 • Pedagogika zabawy (15 godz.)
 • Terapia rodzin dzieci z zaburzeniami mowy (15 godz.)
 • Logorytmika w terapii zaburzeń mowy (9 godz.)
 • Arteterapia w logopedii (9 godz.)
 • Techniki relaksacyjne w logopedii (9 godz.)

Blok obejmujący przedmioty dotyczące komunikacji i fonetyki:

 • Fonetyka i komunikacja językowa (41 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (9 godz.)
 • Podstawowe techniki komunikacji alternatywnej (12 godz.)
 •  Emisja głosu (15 godz.)

Blok logopedyczny:

 • Wprowadzenie do logopedii (6 godz.)
 • Warsztat pracy logopedy (9 godz.)
 • Opóźniony rozwój mowy (9 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy przy rozszczepach (9 godz.)
 • Podstawy surdologopedii z elementami audiologii i foniatrii (24 godz.)
 • Jąkanie (15 godz.)
 • Afazja (18 godz.)
 • Dysartria (18 godz.)
 • Dyslalia (15 godz.)
 • Zaburzenia mowy osób upośledzonych umysłowo (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w autyzmie (9 godz.)
 • Podstawy neurologopedii (12 godz.)
 • Diagnoza w logopedii (15 godz.)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, terapeutów, praktyków zajmujących się na co dzień tematyka logopedii.

Opiekun naukowy kierunku: mgr Grzegorz Krumin

mgr Grzegorz Krumin
Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr. hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek
Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

dr Krystyna Ostapiuk
Adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Katarzyna Hermanowicz-Gurdak
Logopeda, Pedagog. Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej i wychowawczej z dziećmi oraz młodzieżą w placówkach oświatowych. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczno-wychowawczą. Ukończone kursy i szkolenia: Kinezjologia edukacyjna, Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego, Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka ryzyka z zastosowaniem metody ustno-twarzowej.

dr Iwona Jagoszewska
Doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Marta Michalkiewicz
Nauczycielka języka polskiego, od 8 lat dyrektor gimnazjum. Absolwentka m.in.: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (wydział humanistyczny, kierunek: filologia polska); Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu -Terapia Pedagogiczna; Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu – Studium Interwencji Kryzysowej. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą. Od kilku lat zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

mgr Danuta Buczek
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.


Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Logopedia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..