Logopedia

O kierunku

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze logopedy w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach i przychodniach specjalistycznych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studia zapewniają absolwentom kompetencje w zakresie diagnozy i profilaktyki rozwoju mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Adresaci

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, osoby z wykształceniem medycznym oraz osoby z innym wykształceniem wyższym magisterskim posiadające przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 • Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami mowy
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawowe techniki komunikacji alternatywnej
 • Zapis fonetyczny języka polskiego
 • Budowa i funkcjonowanie aparatu mowy
 • Psychiatria i neurologia dziecięca
 • Emisja głosu
 • Diagnoza, profilaktyka i terapia zaburzeń mowy
 • Metodyka logopedii
 • Wczesne wspomaganie logopedyczne
 • Dyslalia
 • Dyzartria
 • Afazja
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Niepłynność mówienia, jąkanie
 • Zaburzenia słuchu

Czas trwania studiów: 4 semestry

Liczba godzin ogółem: 600 godzin wraz z praktyką

Terminy zajęć: 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.