Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie

Program studiów na kierunku Przyroda i Wychowanie do życia w rodzinie 

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 460 (w tym 120 godzin praktyk)

Przyroda

 • Ewolucja materii-ewolucja środowiska (18  godz.)
 • Biologia człowieka  (18  godz.)
 • Chemia w życiu codziennym  (12 godz.)
 • Podstawy fizyki  (12 godz.)
 • Nowe źródła energii (12 godz.)
 • Środowisko geograficzne – formy krajobrazu  (12 godz.)
 • Ziemia w Układzie Słonecznym  (9 godz.)
 • Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Edukacja prozdrowotna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Multimedia w nauczaniu przyrody  (9 godz.)
 • Dydaktyczne podstawy edukacji przyrodniczej  (60    godz.)

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka  (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia rozwoju psychoseksualnego (9 godz.)
 • Psychologia małżeństwa i rodziny (15 godz.)
 • Wybrane zagadnienia patologii życia małżeńskiego i rodzinnego (9 godz.)
 • Socjologia i etyka małżeństwa i rodziny  (12 godz.)
 • Wychowanie w rodzinie (12 godz.)
 • Podstawy seksuologii (9 godz.)
 • Trening komunikacji w rodzinie  (9 godz.)
 • Prawo małżeńskie i rodzinne  (9 godz.)
 • Dydaktyka  Wychowania do życia w rodzinie  (60 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (10 godz.)

Program kształcenia obejmuje zagadnienia współczesnych rozwiązań terapeutycznych, wychowawczych oraz integracyjnych. Uwzględnia analizę zasobów i potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zadania w zakresie wieloaspektowej stymulacji i samorealizacji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie

edukacja Czym jest kierunek Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie?

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji i przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu „Przyroda i Wychowanie do życia w rodzinie”.
Studia podyplomowe wyposażają w umiejętności praktyczne i kompetencje dydaktyczne, które efektywnie da się wykorzystać w praktyce zawodowej. Na tym kierunku studenci rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę teoretyczną i metodyczną potrzebną nauczycielowi prowadzącemu przedmiot przyroda lub wychowanie do życia w rodzinie w różnych typach szkół.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Są to studia podyplomowe dedykowane osobom, które prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia w tych dwóch dziedzinach nauczania i pragną poznać umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania, zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w tych dziedzinach.
Kierunkiem powinni być zainteresowani nauczyciele z wyższym wykształceniem oraz absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący nauczać drugiego przedmiotu.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Słuchacze studiów:

 • uczestniczą w zajęciach z profesjonalnym zespołem, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące;
 • uzyskają wszechstronną wiedzę tematyczną w zakresie treści przyrodniczych w odniesieniu do podstawy programowej przedmiotu przyroda oraz wychowanie do życia w rodzinie;
 • poznają wychowawcze i społeczne aspekty edukacji zdrowotnej, ochrony środowiska oraz podstawową wiedzę przyrodniczą z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ukończenie studiów będzie jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z takich przedmiotów, jak przyroda w szkole podstawowej oraz wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. ).

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania takich przedmiotów, jak przyroda i wychowanie do życia w rodzinie.
Słuchacze studiów podyplomowych posiądą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie na stanowisku nauczyciel przyrody i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Absolwenci w sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu przyrody i wychowania do życia w rodzinie.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PRZYRODA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 6 900 zł 4 raty x 1800 zł 20 rat x 370 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Przyroda i Wychowanie do życia w rodzinie 

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 460 (w tym 120 godzin praktyk)

Przyroda

 • Ewolucja materii-ewolucja środowiska (18  godz.)
 • Biologia człowieka  (18  godz.)
 • Chemia w życiu codziennym  (12 godz.)
 • Podstawy fizyki  (12 godz.)
 • Nowe źródła energii (12 godz.)
 • Środowisko geograficzne – formy krajobrazu  (12 godz.)
 • Ziemia w Układzie Słonecznym  (9 godz.)
 • Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Edukacja prozdrowotna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Multimedia w nauczaniu przyrody  (9 godz.)
 • Dydaktyczne podstawy edukacji przyrodniczej  (60    godz.)

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka  (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia rozwoju psychoseksualnego (9 godz.)
 • Psychologia małżeństwa i rodziny (15 godz.)
 • Wybrane zagadnienia patologii życia małżeńskiego i rodzinnego (9 godz.)
 • Socjologia i etyka małżeństwa i rodziny  (12 godz.)
 • Wychowanie w rodzinie (12 godz.)
 • Podstawy seksuologii (9 godz.)
 • Trening komunikacji w rodzinie  (9 godz.)
 • Prawo małżeńskie i rodzinne  (9 godz.)
 • Dydaktyka  Wychowania do życia w rodzinie  (60 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (10 godz.)

Program kształcenia obejmuje zagadnienia współczesnych rozwiązań terapeutycznych, wychowawczych oraz integracyjnych. Uwzględnia analizę zasobów i potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zadania w zakresie wieloaspektowej stymulacji i samorealizacji.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Agnieszka Mrowiec

mgr Iwona Nowak 

mgr Agnieszka Kozyra
mgr Elżbieta Adryan
mgr Danuta Fesz-Grubiak

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..