Psychobiologia zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE: Psychobiologia zdrowia

Czym jest kierunek Psychobiologia zdrowia?

Psychobiologia Zdrowia jest specjalistycznym obszarem, który zajmuje się psychologicznym spojrzeniem na biologię doświadczanych emocji, które zapisują się objawem w ciele. Zachęca do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz logikę relacji psychiczno – biologiczno – somatycznej.

Studia zapewniają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w obszarze psychobiologii zdrowia także obszerny moduł programów naprawczych opartych na pracy z emocjami i terapii psychosomatycznej.

Opłata za studia wynosi 6 100 zł, którą można rozłożyć na 10 miesięcznych rat w wysokości 640 zł.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia skierowane są do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, osób pracujących z dziećmi, zajmujących się doradztwem psychologicznym, coachingiem zdrowia, terapią oraz psychoedukacją.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych pragnących doskonalić umiejętności, poszerzyć zakres kompetencji lub uzupełnić wykształcenie o nową specjalizację a także osób pracujących w obszarze profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Nowatorska metoda wykładów oraz interdyscyplinarny program, pozwalają studentom weryfikować zdobytą wiedzę na poziomie praktycznym, łącząc teorię z praktyką, co daje możliwość zdobywania doświadczenia od pierwszych dni nauki.

Kierunek daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz wykorzystania ich w pracy własnej lub obszarze pracy z pacjentem. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy w placówkach opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz, aby studia odmieniły twoje życie osobiste i zawodowe, to ten kierunek jest dla Ciebie. Zacznij fascynującą przygodę ze świadomością siebie i stanu swojego zdrowia.

Jaki jest cel i praktyczny charakter studiów??

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy na temat relacji między psychiką a ciałem oraz nauka bio-logicznego myślenia i przygotowanie studentów do samodzielnej pracy metodą psychobiologiczną.

Intencją jest także poszerzenie świadomości oraz inspiracja do pracy własnej oraz pracy z innymi. Uświadomienie wpływu myślenia i emocji na stan zdrowia, poznanie własnych schematów, praca z ograniczającymi przekonaniami i skryptami oraz wprowadzenie korzystnej zmiany, wpisują się w założenia psychoedukacji zdrowia.

Atuty studiowania

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia.

Psychobiologiczna koncepcja zdrowia i choroby przełamuje stereotypowe myślenie, poprzez to, że oferuje klucz do zrozumienia sensu stanu zdrowia z punktu widzenia psychologii i biologii oraz narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia. Integruje wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu psychiki na stan zdrowia somatycznego.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących w obszarze zdrowia, którzy dzielą się ze studentami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii, oraz doświadczeniem w terapii systemowej i psychosomatycznej pracy z ciałem.

Studia mają być wsparciem dla terapeutów, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje terapeutyczne o nowatorskie metody pracy. Prezentowany program oraz zróżnicowana forma zajęć: wykłady i warsztaty praktyczne, oferują możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w oparciu o specjalistyczne techniki i metody.

Szczegółowy opis kierunku do pobrania >> opis kierunku do pobrania <<

STUDIA PODYPLOMOWE: Psychobiologia zdrowia

Czym jest kierunek Psychobiologia zdrowia?

Psychobiologia Zdrowia jest specjalistycznym obszarem, który zajmuje się psychologicznym spojrzeniem na biologię doświadczanych emocji, które zapisują się objawem w ciele. Zachęca do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz logikę relacji psychiczno – biologiczno – somatycznej.

Studia zapewniają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w obszarze psychobiologii zdrowia także obszerny moduł programów naprawczych opartych na pracy z emocjami i terapii psychosomatycznej.

Opłata za studia wynosi 6 100 zł, którą można rozłożyć na 10 miesięcznych rat w wysokości 640 zł.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia skierowane są do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, osób pracujących z dziećmi, zajmujących się doradztwem psychologicznym, coachingiem zdrowia, terapią oraz psychoedukacją.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych pragnących doskonalić umiejętności, poszerzyć zakres kompetencji lub uzupełnić wykształcenie o nową specjalizację a także osób pracujących w obszarze profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Nowatorska metoda wykładów oraz interdyscyplinarny program, pozwalają studentom weryfikować zdobytą wiedzę na poziomie praktycznym, łącząc teorię z praktyką, co daje możliwość zdobywania doświadczenia od pierwszych dni nauki.

Kierunek daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz wykorzystania ich w pracy własnej lub obszarze pracy z pacjentem. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy w placówkach opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz, aby studia odmieniły twoje życie osobiste i zawodowe, to ten kierunek jest dla Ciebie. Zacznij fascynującą przygodę ze świadomością siebie i stanu swojego zdrowia.

Jaki jest cel i praktyczny charakter studiów??

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy na temat relacji między psychiką a ciałem oraz nauka bio-logicznego myślenia i przygotowanie studentów do samodzielnej pracy metodą psychobiologiczną.

Intencją jest także poszerzenie świadomości oraz inspiracja do pracy własnej oraz pracy z innymi. Uświadomienie wpływu myślenia i emocji na stan zdrowia, poznanie własnych schematów, praca z ograniczającymi przekonaniami i skryptami oraz wprowadzenie korzystnej zmiany, wpisują się w założenia psychoedukacji zdrowia.

Atuty studiowania

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia.

Psychobiologiczna koncepcja zdrowia i choroby przełamuje stereotypowe myślenie, poprzez to, że oferuje klucz do zrozumienia sensu stanu zdrowia z punktu widzenia psychologii i biologii oraz narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia. Integruje wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu psychiki na stan zdrowia somatycznego.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących w obszarze zdrowia, którzy dzielą się ze studentami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii, oraz doświadczeniem w terapii systemowej i psychosomatycznej pracy z ciałem.

Studia mają być wsparciem dla terapeutów, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje terapeutyczne o nowatorskie metody pracy. Prezentowany program oraz zróżnicowana forma zajęć: wykłady i warsztaty praktyczne, oferują możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w oparciu o specjalistyczne techniki i metody.

Szczegółowy opis kierunku do pobrania >> opis kierunku do pobrania <<

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Psychobiologia zdrowia 6 100 zł 2 raty x 3100 zł 10 rat x 640 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Psychobiologia zdrowia

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180 godzin

MODUŁ I – Psychologia i Zdrowie

 • Podstawy psychologii stresu i zdrowia (4 godz.)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i prenatalnej (4 godz.)
 • Rola czynników psychologicznych w chorobach wieku dziecięcego (4 godz.)
 • Zaburzenia psychosomatyczne w teorii psychoanalitycznej oraz psychodynamicznej (6 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z medycyny psychosomatycznej (4 godz.)
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (4 godz.)
 • Zdrowie fizyczne i odżywianie kobiety i jej dziecka w okresie ciąży (4 godz.)
 • Promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia (2 godz.)

MODUŁ II – Biologia emocji i Psychosomatyki

 • Psychologiczne i emocjonalne aspekty zdrowia i choroby w psychobiologii (6 godz.
 • Biologiczne podstawy w psychologii (4 godz.)
 • Podstawy praw biologicznych w programach psychobiologii (8 godz.)
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie zaburzeń zdrowotnych i zachowań oraz konflikty biologiczne narządów i układów ciała człowieka (56 godz.)
 • Psychobiologia przekonań i neurobiologia emocji (4 godz.)
 • Człowiek jako system regulacji psychobiosomatycznej (2 godz.)
 • Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna (6 godz.)
 • Świadomość zdrowia emocjonalnego w życiu człowieka (2 godz.)
 • Podstawy terapii systemowej (4 godz.)
 • Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym (8 godz.)
 • Psychogenealogia, transgeneracja i genogram relacji rodzinnych (6 godz.)
 • Praca z emocjami i ograniczającymi przekonaniami w terapii systemowej (4 godz.)

MODUŁ III – Wybrane techniki terapeutyczne

 • Mindfulness i prywatna ścieżka w coachingu zdrowia (4 godz.)
 • Techniki w terapii psychobiologicznej osoby dorosłej i dziecka (4 godz.)
 • Modele zmiany zachowań zdrowotnych w programach psychobiologii (4 godz.)
 • Warsztat umiejętności terapeutyczno-rozwojowych dla rodziców (2 godz.)
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i umiejętności prospołeczne (6 godz.)
 • Uważność i empatia w terapii dzieci i dorosłych w model strukturalnym zaburzeń osobowości (4 godz.)
 • Metody uwalniania emocji i programy naprawcze zdrowia i finansów w psychobiologii (4 godz.)
 • Podstawy psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej i fenomenologii, jako wstęp do terapii psychosomatycznej (2 godz.)
 • Doświadczenie psychiczne i doświadczenie somatyczne (2 godz.)
 • Poznawanie procesu psychosomatycznego na przykładzie Focusingu Relacji Wewnętrznych w pracy z felt sense (2 godz.)
 • Felt sense w innych psychoterapiach somatycznych  (2 godz.)
 • Warsztaty własnej pracy z felt sense (2 godz.)

 

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel.508 399 778

mgr Violetta Karys z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła Studia Podyplomowe Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Specjalista Psychodietetyki – absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w SWPS we Wrocławiu. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Założycielka Akademii Psychobiologii Zdrowia we Wrocławiu, prowadzi Gabinet Neuropsychoterapii we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

mgr Ewa Chabros – z wykształcenia mgr nauk humanistycznych, ukończyła historię na Uniwersytecie Wrocławskim i studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Historyk, wieloletni pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie historii XIX i XX w., szczególnie mechanizmów pamięci i zapamiętywania, mitów i stereotypów w świadomości społecznej, społecznych skutków traum zbiorowych i narodowych oraz transgenicznego przekazu traumy. Jest certyfikowanym trenerem i instruktorem metody EFT (Emotional Techniques of Freedom), współautorką Cellular EFT – odmiany metody terapeutycznej EFT, powstałej na bazie psychogenealogii. Terapeutka psychobiologiczna, uczennica Gilberta Renauda – twórcy metody Recall Healing oraz Roberta Barnai – twórcy metody BioLogika. Jako terapeuta pracuje z osobami borykającymi się z problemami zdrowotnymi i chronicznymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się w uwalnianiu efektu nocebo, blokującego powrót do zdrowia. Jest autorką technik integracji wewnętrznej, których celem jest przywrócenie harmonii w relacjach z samym sobą, systemem rodzinnym, społecznym i zawodowym. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz konsultacje terapeutyczne, przyjmuje w Centrum Agavita we Wrocławiu.

dr Barbara Tyboń –  dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie (Międzywydziałowe Indywidulane Studia Humanistyczne) i obroniła doktorat  z etyki na Uniwersytecie Warszawskim. A także studia podyplomowe z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie terapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz European Association for Psychotherapy. Studiowała psychoterapię systemową,  psychoanalityczną oraz psychologię kontemplatywną. Jest certyfikowaną psychoterapeutką, licencjonowanym coachem oraz trenerką uważności i empatii. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Posiada 15–letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej  z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par, sesje genogramowe, life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Pisze bloga, artykuły i książki.

mgr Anna Kramek – z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych w CENTRUM IB w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training. Ukończyła studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobywając tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień. Od 2006 roku prowadzi własny Gabinet Psychoterapeutyczny, pracuje pod stalą superwizją. W marcu 2016r stworzyła Wrocławską Akademię Rodzica by realizować swoją pasję, którą jest wspieranie rodziców w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na warsztatach jest zapoznanie rodziców z psychologią rozwojową (zarówno tą akademicką jak i psychoanalityczną), co pozwala jak najefektywniej wspierać dziecko w rozwoju.

 

 

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Psychobiologia zdrowia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..