Psychobiologia zdrowia

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel.508 399 778

mgr Violetta Karys z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła Studia Podyplomowe Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Specjalista Psychodietetyki – absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w SWPS we Wrocławiu. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Założycielka Akademii Psychobiologii Zdrowia we Wrocławiu, prowadzi Gabinet Neuropsychoterapii we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

dr Grzegorz Hetman z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie antropologii (Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), magister filozofii (KUL), uczestnik seminarium z psychiatrii na Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył seminarium doktoranckie z antropologii na Wydziale Archeologii UW w Warszawie. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz ukończył Studia w Jesziwa Pardes – Akademia Judaizmu pod kierunkiem rabina Sacha Pecarica. Brał udział w wykładach i treningach w zakresie higieny psychicznej i psychoterapii Studencka Szkoła Higieny Psychicznej w Warszawie oraz z zakresu medycyny chińskiej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego. Ukończył specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymał tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Jest autorem wielu publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychofizjologii. Rozprawa habilitacyjna przygotowywana do druku. Przyjmuje w Prywatnym Gabinecie Psychoterapeutycznym w Lublinie – SOFOS, łączy wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i  somatycznego w praktyce terapeutycznej.

mgr Ewa Chabros – z wykształcenia mgr nauk humanistycznych, ukończyła historię na Uniwersytecie Wrocławskim i studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Historyk, wieloletni pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie historii XIX i XX w., szczególnie mechanizmów pamięci i zapamiętywania, mitów i stereotypów w świadomości społecznej, społecznych skutków traum zbiorowych i narodowych oraz transgenicznego przekazu traumy. Jest certyfikowanym trenerem i instruktorem metody EFT (Emotional Techniques of Freedom), współautorką Cellular EFT – odmiany metody terapeutycznej EFT, powstałej na bazie psychogenealogii. Terapeutka psychobiologiczna, uczennica Gilberta Renauda – twórcy metody Recall Healing oraz Roberta Barnai – twórcy metody BioLogika. Jako terapeuta pracuje z osobami borykającymi się z problemami zdrowotnymi i chronicznymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się w uwalnianiu efektu nocebo, blokującego powrót do zdrowia. Jest autorką technik integracji wewnętrznej, których celem jest przywrócenie harmonii w relacjach z samym sobą, systemem rodzinnym, społecznym i zawodowym. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz konsultacje terapeutyczne, przyjmuje w Centrum Agavita we Wrocławiu.

dr Barbara Tyboń –  z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej (uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, rozwój osobisty, kobiecość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

mgr Anna Kramek – z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych w CENTRUM IB w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training. Ukończyła studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobywając tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień. Od 2006 roku prowadzi własny Gabinet Psychoterapeutyczny, pracuje pod stalą superwizją. W marcu 2016r stworzyła Wrocławską Akademię Rodzica by realizować swoją pasję, którą jest wspieranie rodziców w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na warsztatach jest zapoznanie rodziców z psychologią rozwojową (zarówno tą akademicką jak i psychoanalityczną), co pozwala jak najefektywniej wspierać dziecko w rozwoju.

mgr Agnieszka Klimek – psychoterapeutka, absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych. Certyfikowana terapeutka Somatic Experiencing® – terapii Petera Levine’a skierowanej na rozładowywanie traumy z układu nerwowego w oparciu o model felt sense zaczerpnięty z Focusingu. Psychoterapeutka w szkoleniu w nurcie Psychologii Procesu od 2012 r. Jest pierwszą w Polsce trenerką tego podejścia. Ukończyła 2 letni kurs nauczycielski pracy z felt sense i szereg szkoleń zaawansowanych z tej dziedziny Przetłumaczyła na język polski dwie książki o Focusingu: Focusing. Mądrość ciała. Podręcznik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie (2015) oraz Podręcznik Focusingu (w przygotowaniu). Jest członkinią The International Focusing Institute w USA. Posiada uprawnienia do udzielania indywidualnych sesji Focusingu i prowadzenia szkoleń grupowych z Focusingu Relacji Wewnętrznych. Uczyła Focusingu w ramach 12 tygodniowego projektu „Odzyskiwanie ciała” poświęconego terapii kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Interesuje się integralnym podejściem do psychoterapii i coachingu. Jest certyfikowanym coachem w podejściu Zen Coaching.

 

STUDIA PODYPLOMOWE: Psychobiologia zdrowia

Czym jest kierunek Psychobiologia zdrowia?

Psychobiologia Zdrowia jest specjalistycznym obszarem, który zajmuje się psychologicznym spojrzeniem na biologię doświadczanych emocji, które zapisują się objawem w ciele. Zachęca do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz logikę relacji psychiczno – biologiczno – somatycznej.

Studia zapewniają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w obszarze psychobiologii zdrowia także obszerny moduł programów naprawczych opartych na pracy z emocjami i terapii psychosomatycznej.

Opłata za studia wynosi 5 500 zł, którą można rozłożyć na 10 miesięcznych rat w wysokości 640 zł.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia skierowane są do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, osób pracujących z dziećmi, zajmujących się doradztwem psychologicznym, coachingiem zdrowia, terapią oraz psychoedukacją.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych pragnących doskonalić umiejętności, poszerzyć zakres kompetencji lub uzupełnić wykształcenie o nową specjalizację a także osób pracujących w obszarze profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Nowatorska metoda wykładów oraz interdyscyplinarny program, pozwalają studentom weryfikować zdobytą wiedzę na poziomie praktycznym, łącząc teorię z praktyką, co daje możliwość zdobywania doświadczenia od pierwszych dni nauki.

Kierunek daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz wykorzystania ich w pracy własnej lub obszarze pracy z pacjentem. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy w placówkach opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz, aby studia odmieniły twoje życie osobiste i zawodowe, to ten kierunek jest dla Ciebie. Zacznij fascynującą przygodę ze świadomością siebie i stanu swojego zdrowia.

Jaki jest cel i praktyczny charakter studiów??

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy na temat relacji między psychiką a ciałem oraz nauka bio-logicznego myślenia i przygotowanie studentów do samodzielnej pracy metodą psychobiologiczną.

Intencją jest także poszerzenie świadomości oraz inspiracja do pracy własnej oraz pracy z innymi. Uświadomienie wpływu myślenia i emocji na stan zdrowia, poznanie własnych schematów, praca z ograniczającymi przekonaniami i skryptami oraz wprowadzenie korzystnej zmiany, wpisują się w założenia psychoedukacji zdrowia.

Atuty studiowania

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia.

Psychobiologiczna koncepcja zdrowia i choroby przełamuje stereotypowe myślenie, poprzez to, że oferuje klucz do zrozumienia sensu stanu zdrowia z punktu widzenia psychologii i biologii oraz narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia. Integruje wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu psychiki na stan zdrowia somatycznego.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących w obszarze zdrowia, którzy dzielą się ze studentami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii, oraz doświadczeniem w terapii systemowej i psychosomatycznej pracy z ciałem.

Studia mają być wsparciem dla terapeutów, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje terapeutyczne o nowatorskie metody pracy. Prezentowany program oraz zróżnicowana forma zajęć: wykłady i warsztaty praktyczne, oferują możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w oparciu o specjalistyczne techniki i metody.

Szczegółowy opis kierunku do pobrania >> opis kierunku do pobrania <<

Cena studiów w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Psychobiologia zdrowia 5 500 zł 2 raty x 2900 zł 10 rat x 640 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Psychobiologia zdrowia

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180 godzin

MODUŁ I – Psychologia i Zdrowie

 • Podstawy psychologii stresu i zdrowia (4 godz.)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i prenatalnej (4 godz.)
 • Rola czynników psychologicznych w chorobach wieku dziecięcego (4 godz.)
 • Zaburzenia psychosomatyczne w teorii psychoanalitycznej oraz psychodynamicznej (6 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z medycyny psychosomatycznej (4 godz.)
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (4 godz.)
 • Zdrowie fizyczne i odżywianie kobiety i jej dziecka w okresie ciąży (4 godz.)
 • Promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia (2 godz.)

MODUŁ II – Biologia emocji i Psychosomatyki

 • Psychologiczne i emocjonalne aspekty zdrowia i choroby w psychobiologii (6 godz.
 • Biologiczne podstawy w psychologii (4 godz.)
 • Podstawy praw biologicznych w programach psychobiologii (8 godz.)
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie zaburzeń zdrowotnych i zachowań oraz konflikty biologiczne narządów i układów ciała człowieka (56 godz.)
 • Psychobiologia przekonań i neurobiologia emocji (4 godz.)
 • Człowiek jako system regulacji psychobiosomatycznej (2 godz.)
 • Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna (6 godz.)
 • Świadomość zdrowia emocjonalnego w życiu człowieka (2 godz.)
 • Podstawy terapii systemowej (4 godz.)
 • Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym (8 godz.)
 • Psychogenealogia, transgeneracja i genogram relacji rodzinnych (6 godz.)
 • Praca z emocjami i ograniczającymi przekonaniami w terapii systemowej (4 godz.)

MODUŁ III – Wybrane techniki terapeutyczne

 • Mindfulness i prywatna ścieżka w coachingu zdrowia (4 godz.)
 • Techniki w terapii psychobiologicznej osoby dorosłej i dziecka (4 godz.)
 • Modele zmiany zachowań zdrowotnych w programach psychobiologii (4 godz.)
 • Warsztat umiejętności terapeutyczno-rozwojowych dla rodziców (2 godz.)
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i umiejętności prospołeczne (6 godz.)
 • Uważność i empatia w terapii dzieci i dorosłych w model strukturalnym zaburzeń osobowości (4 godz.)
 • Metody uwalniania emocji i programy naprawcze zdrowia i finansów w psychobiologii (4 godz.)
 • Podstawy psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej i fenomenologii, jako wstęp do terapii psychosomatycznej (2 godz.)
 • Doświadczenie psychiczne i doświadczenie somatyczne (2 godz.)
 • Poznawanie procesu psychosomatycznego na przykładzie Focusingu Relacji Wewnętrznych w pracy z felt sense (2 godz.)
 • Felt sense w innych psychoterapiach somatycznych  (2 godz.)
 • Warsztaty własnej pracy z felt sense (2 godz.)

 

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel.508 399 778

mgr Violetta Karys z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła Studia Podyplomowe Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Specjalista Psychodietetyki – absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w SWPS we Wrocławiu. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Założycielka Akademii Psychobiologii Zdrowia we Wrocławiu, prowadzi Gabinet Neuropsychoterapii we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

dr Grzegorz Hetman z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie antropologii (Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), magister filozofii (KUL), uczestnik seminarium z psychiatrii na Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył seminarium doktoranckie z antropologii na Wydziale Archeologii UW w Warszawie. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz ukończył Studia w Jesziwa Pardes – Akademia Judaizmu pod kierunkiem rabina Sacha Pecarica. Brał udział w wykładach i treningach w zakresie higieny psychicznej i psychoterapii Studencka Szkoła Higieny Psychicznej w Warszawie oraz z zakresu medycyny chińskiej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego. Ukończył specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymał tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Jest autorem wielu publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychofizjologii. Rozprawa habilitacyjna przygotowywana do druku. Przyjmuje w Prywatnym Gabinecie Psychoterapeutycznym w Lublinie – SOFOS, łączy wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i  somatycznego w praktyce terapeutycznej.

mgr Ewa Chabros – z wykształcenia mgr nauk humanistycznych, ukończyła historię na Uniwersytecie Wrocławskim i studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Historyk, wieloletni pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie historii XIX i XX w., szczególnie mechanizmów pamięci i zapamiętywania, mitów i stereotypów w świadomości społecznej, społecznych skutków traum zbiorowych i narodowych oraz transgenicznego przekazu traumy. Jest certyfikowanym trenerem i instruktorem metody EFT (Emotional Techniques of Freedom), współautorką Cellular EFT – odmiany metody terapeutycznej EFT, powstałej na bazie psychogenealogii. Terapeutka psychobiologiczna, uczennica Gilberta Renauda – twórcy metody Recall Healing oraz Roberta Barnai – twórcy metody BioLogika. Jako terapeuta pracuje z osobami borykającymi się z problemami zdrowotnymi i chronicznymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się w uwalnianiu efektu nocebo, blokującego powrót do zdrowia. Jest autorką technik integracji wewnętrznej, których celem jest przywrócenie harmonii w relacjach z samym sobą, systemem rodzinnym, społecznym i zawodowym. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz konsultacje terapeutyczne, przyjmuje w Centrum Agavita we Wrocławiu.

dr Barbara Tyboń –  z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej (uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, rozwój osobisty, kobiecość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

mgr Anna Kramek – z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych w CENTRUM IB w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training. Ukończyła studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobywając tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień. Od 2006 roku prowadzi własny Gabinet Psychoterapeutyczny, pracuje pod stalą superwizją. W marcu 2016r stworzyła Wrocławską Akademię Rodzica by realizować swoją pasję, którą jest wspieranie rodziców w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na warsztatach jest zapoznanie rodziców z psychologią rozwojową (zarówno tą akademicką jak i psychoanalityczną), co pozwala jak najefektywniej wspierać dziecko w rozwoju.

mgr Agnieszka Klimek – psychoterapeutka, absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych. Certyfikowana terapeutka Somatic Experiencing® – terapii Petera Levine’a skierowanej na rozładowywanie traumy z układu nerwowego w oparciu o model felt sense zaczerpnięty z Focusingu. Psychoterapeutka w szkoleniu w nurcie Psychologii Procesu od 2012 r. Jest pierwszą w Polsce trenerką tego podejścia. Ukończyła 2 letni kurs nauczycielski pracy z felt sense i szereg szkoleń zaawansowanych z tej dziedziny Przetłumaczyła na język polski dwie książki o Focusingu: Focusing. Mądrość ciała. Podręcznik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie (2015) oraz Podręcznik Focusingu (w przygotowaniu). Jest członkinią The International Focusing Institute w USA. Posiada uprawnienia do udzielania indywidualnych sesji Focusingu i prowadzenia szkoleń grupowych z Focusingu Relacji Wewnętrznych. Uczyła Focusingu w ramach 12 tygodniowego projektu „Odzyskiwanie ciała” poświęconego terapii kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Interesuje się integralnym podejściem do psychoterapii i coachingu. Jest certyfikowanym coachem w podejściu Zen Coaching.

 

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Psychobiologia zdrowia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..