Terapia pedagogiczna i zajęciowa

STUDIA PODYPLOMOWE: Terapia pedagogiczna i terapia zajęciowa

pedagogika Czym jest terapia pedagogiczna i terapia zajęciowa

To studia podyplomowe, które umożliwiają rozwój kariery związanej z pracą z dziećmi. Zajęcia trwają 3 semestry i stanowią kompendium wiedzy w obszarze pedagogiki specjalnej.

Absolwenci tego kierunku otrzymają teoretyczne podstawy oraz nauczą się, jak w praktyce zastosować pozyskaną wiedzę. Podczas zajęć zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

 • terapia pedagogiczna (teoria i zastosowanie w praktyce – profilaktyka),
 • diagnoza oraz korekcja zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się,
 • praktyczne wspieranie rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
 • metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 3600 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 280 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferta edukacja skierowana jest również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej. Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery osobom zarudnionym na takich stanowiskach, jak: nauczyciel przedszkola, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, pedagog szkolny, psycholog oraz wychowawca w placówce oświatowo-wychowawczej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Każdy absolwent otrzyma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci. Umożliwią również prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł prowadzić:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą,
 • zajęcia autoterapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,
 • diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in. czytania, pisania i matematyki
 • prace koordynacyjne w zespole diagnozującym.

Praktyczny charakter studiów

Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z klientem: kompetencje w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej. W programie studiów ujęta jest nauka konkretnych technik możliwych do wykorzystania w praktyce oraz wizyty w warsztatach terapii zajęciowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: Terapia pedagogiczna i terapia zajęciowa

pedagogika Czym jest terapia pedagogiczna i terapia zajęciowa

To studia podyplomowe, które umożliwiają rozwój kariery związanej z pracą z dziećmi. Zajęcia trwają 3 semestry i stanowią kompendium wiedzy w obszarze pedagogiki specjalnej.

Absolwenci tego kierunku otrzymają teoretyczne podstawy oraz nauczą się, jak w praktyce zastosować pozyskaną wiedzę. Podczas zajęć zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

 • terapia pedagogiczna (teoria i zastosowanie w praktyce – profilaktyka),
 • diagnoza oraz korekcja zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się,
 • praktyczne wspieranie rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
 • metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 3600 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 280 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferta edukacja skierowana jest również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej. Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery osobom zarudnionym na takich stanowiskach, jak: nauczyciel przedszkola, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, pedagog szkolny, psycholog oraz wychowawca w placówce oświatowo-wychowawczej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Każdy absolwent otrzyma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci. Umożliwią również prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł prowadzić:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą,
 • zajęcia autoterapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,
 • diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in. czytania, pisania i matematyki
 • prace koordynacyjne w zespole diagnozującym.

Praktyczny charakter studiów

Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z klientem: kompetencje w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej. W programie studiów ujęta jest nauka konkretnych technik możliwych do wykorzystania w praktyce oraz wizyty w warsztatach terapii zajęciowej.

Cena studiów w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
TERAPIA PEDAGOGICZNA I TERAPIA ZAJĘCIOWA 3 600 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 280 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Terapia pedagogiczna i terapia zajęciowa

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 410 (w tym 120 godz. praktyk)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej (12 godz.)
 • Terapii pedagogicznej (12 godz.)
 • Podstawy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy (12 godz.)
 • Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (12 godz.)
 • Dysleksja rozwojowa (12 godz.)
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi (12 godz.)
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem (9 godz.)
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy (12 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (9 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (9 godz.)
 • Praktyka terapii zajęciowej wizyty studyjne (9 godz.)
 • Pedagogika twórczości (12 godz.)
 • Ekspresja twórcza w formie komunikacji (9 godz.)
 • Metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach (12 godz.)
 • Arteterapia (12 godz.)
 • Muzykoterapia, choreoterapia (9 godz.)
 • Dramę, biblioterapię (9 godz.)
 • Psychogerontologia (9 godz.)
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej (12 godz.)
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej (12 godz.)
 • Prawo rodzinne, opiekuńcze oraz etyka zawodowa (12 godz.)
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy (9 godz.)
 • Trening twórczości (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychopedagogiki (12 godz.)
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego (15 godz.)
 • Ergonomia i adaptacja w czynnościach życia codziennego (9 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem ( 5 godz.)

 

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

WYKŁADOWCY

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Grzegorz Krumin
Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Iwona Jagoszewska
doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Genowefa Surniak
Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z biblioterapii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, w którym jest wicedyrektorem. Od lat prowadzi zajęcia z biblioterapii na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i konferencjach. Publikuje artykuły z biblio i bajkoterapii w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych i pokonferencyjnych. Była członkiem Resortowej Komisji Programowej i opracowała  programy  specjalizacji biblioterapeutycznej i arteterapeutycznej w Studium, współtworzyła program studiów podyplomowych z biblioterapii prowadzonych przez instytut Psychologii UWr. Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, członek Redakcji kwartalnika „Biblioterapeuta” wydawanego przez PTB oraz rocznika „Przegląd Biblioterapeutyczny”wydawanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Anna Pałęga - dr n. hum., psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby oraz wpływ kreatywności na zdrowie. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Terapia pedagogiczna i zajęciowa
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..