Psychosomatyka w terapii psychologicznej

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel. 508 399 778

mgr Violetta Karys – z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła specjalistyczne Studia Podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i specjalista psychodietetyki. Jest autorką badań na temat wpływu diet odchudzających, braku uważności i przeżywanych emocji na nadwagę i zaburzenia odżywiania. Terapeuta zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz SomatoEmotional Relase w Health Academy Toronto, a także warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Jest pasjonatką psychobiologii i międzypokoleniowej emocjonalnej lojalności w rodzinie. Ważnym obszarem w pracy naukowej i zawodowej jest tematyka wpływu ciąży na życie i rozwój dziecka oraz traumy okresu prenatalnego. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Łączy akademicką wiedzę z podejściem integracyjnym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między psychiką, biologią i somatyką człowieka. Założycielka Akademii Psychobiologii Somatyki we Wrocławiu, prowadzi warsztaty i szkolenia. Przyjmuje w Gabinecie Neuropsychoterapii w prywatnej przychodni lekarskiej we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach konferencjach naukowych i prozdrowotnych (m.in. Neuropsychiatria i Neuropsychologia). Posiada spójne kompetencje, poparte wiedzą i przygotowaniem dydaktycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

dr Barbara Tyboń  – z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej ( uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Doświadczenia zawodowe w obszarze psychoterapii: Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA, Stowarzyszenie OPTA, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Centrum Terapii Dialog, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i młodzieży. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, straty, rozwój osobisty, kobiecość, płodność, twórczość, relacje, tożsamość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

STUDIA PODYPLOMOWE: PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Czym jest kierunek Psychosomatyka w terapii psychologicznej?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej. Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który integruje wiedzę z psychosomatyki oraz terapii psychologicznej, zachęca do głębszego spojrzenia, pokazuje, że współdziałanie ciała i duszy jest prawdopodobnie znacznie silniejsze i bardziej złożone, niż jest to naukowo zbadane w obszarze wpływu emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób.
Jeśli psychologia jest nauką o duszy lub rozumieniem duszy, a psychosomatyka wyraża to połączenie duszy i ciała, to proponowany kierunek można nazwać terapią rozumienia duszy i ciała. Kiedy dusza człowieka, czyli to wszystko, co dzieje się w wewnętrznym świecie jego umysłu i emocji, jest zdezorganizowane, wówczas pojawia się choroba. Uporządkowanie i wprowadzenie stanu równowagi do relacji ducha i ciała, otwiera drzwi do poczucia zdrowia.
Psychosomatyka wskazuje na konieczność widzenia całej osoby zarówno w zdrowiu jak i w chorobie, a ponieważ człowiek nie jest mechanizmem składającym się z odrębnych części, nie ma jednej przyczyny i jednego skutku w diagnozie czy terapii psychosomatycznej. Choruje człowiek, jako jedność biopsychospołeczna, więc nie istnieją zaburzenia somatyczne, w których powstaniu i przebiegu, nie biorą udziału procesy psychiczne, społeczne i duchowe.

Psychosomatyka to obszar psychologii i medycyny, zajmujący się wzajemnymi relacjami pomiędzy psychiką a ciałem. Opiera się na wpływie czynników emocjonalnych, często nie uświadamianych, na stan zdrowia człowieka. Stan emocjonalny jest nie mniej ważny w procesie powrotu do zdrowia, dlatego na drugim biegunie kierunku, somatopsychologia bada wpływ chorobowych zmian na odczuwane emocje i reakcje psychiczne człowieka chorego.

Skuteczna terapia w psychosomatyce jest uchwyceniem związku indywidualnej historii życia człowieka, rozpoznania oraz wewnętrznego przepracowania tej osobistej historii, interpretacji jej, jako jedności i przejawu w zaburzeniu somatycznym. Jeśli choroba jest ograniczeniem wolności, to zdrowie jest odzyskaniem tej wolności. Psychosomatyka traktuje człowieka, jako indywidualną i wyjątkową całość, także w rozumieniu postawionej jakościowej diagnozy.

Studia łączą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, które uwzględnia wzajemny wpływ i zależności między psychiką a somatyką, składające się na biopsychospołeczny dobrostan człowieka. Uczą empatii, obecności, uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia. Psychosomatyka ma za zadanie, po rozpoznaniu uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych wzmacniać własne „siły leczące” organizmu.
Autorką programu Psychosomatyka w terapii psychologicznej ® oraz prekursorką kierunku dostępnego po raz pierwszy słuchaczom na uczelni w formie studiów podyplomowych w edycji 2020/2021, jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej.

Cel studiów

Celem studiów jest zaprezentowanie psychosomatyki i somatopsychologii jako dziedzin zajmujących się zagadnieniami dwustronnej zależności między psychiką człowieka a somatycznymi funkcjami jego organizmu. Podstawowym założeniem jest przekonanie o niezaprzeczalnym udziale w etiologii i rozwoju każdej jednostki chorobowej czynnika psychicznego i społecznego. W założenie kierunku wpisuje się uświadomienie wpływu mentalnych skryptów na psychofizjologię i ciało oraz somatopsychicznego wpływu stanu ciała na psychikę, w integracyjnym spojrzeniu psychologii i nurtów psychoterapeutycznych.

Kto może studiować

Każdy, kto chce doskonalić umiejętności lub zyskać nową specjalizację

Studia na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej adresowane są do osób zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby, a w szczególności do osób, które zawodowo pracują w obszarze ochrony zdrowia, chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie psychosomatyki i terapii oraz tych wszystkich, którzy interesują się psychoprofilaktyką zdrowia i promowaniem zdrowego stylu życia.
Studia skierowane są do wszystkich osób, otwartych na integracyjne i nowatorskie metody pracy z człowiekiem. Wiedza z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii to doskonałe wsparcie dla psychologów, psychobiologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, osteopatów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajmujących się coachingiem i doradztwem w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i somatycznego.

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby, w którym relacja umysł – ciało, stała się podstawą w rozumieniu psychosomatyki, otwiera nowy rozdział w edukacji zdrowotnej, a interwencja terapeutyczna, oparta na świadomości, uważności, współczuciu oraz akceptacji i szacunku, zajmuje w psychologii i medycynie holistycznej, coraz częściej należne jej miejsce.
Nowa definicja zdrowia, oparta na modelu biopsychospołecznym, zakłada, że zdrowie nie jest tylko brakiem choroby, lecz pełnym dobrostanem psychicznym, fizyczny i społecznym. Rozumienie subiektywnego doświadczenia człowieka jest podstawą holistycznego modelu zdrowia i skutecznego doboru indywidualnej diagnozy i metody w terapii psychosomatycznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – praktyków pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i somatycznego, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki oraz doświadczeniem w terapii i psychoterapii.
Program zawiera 230 godzin wykładów i warsztatów praktycznych, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o prezentowane specjalistyczne techniki i metody. Studia dają słuchaczom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w dziedzinie psychosomatyki i terapii psychologicznej, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych.

Jakie są atuty studiów

Psychosomatyka w terapii psychologicznej jest specjalistycznym obszarem, zajmującym się psychologią i somatyką funkcjonowania organizmu. Nowatorskie, holistyczne spojrzenie na człowieka w relacji ze światem przez pryzmat emocji, które manifestują się somatycznie jest unikatowym kierunkiem w obszarze studiów psychologicznych i medycznych o zdrowiu.
Psychosomatyka w terapii psychologicznej, łączy wiedzę o zdrowiu psychicznym i wpływie stanu psychiki na zdrowie somatyczne. Słuchacze kierunku zyskują kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną w wielu obszarach służby zdrowia.
Studia łącząc wiedzę z obszaru istoty człowieka, psychologii i psychosomatyki z metodami terapii prezentowanymi przez różne kierunki w psychoterapii, dają możliwość szerszego spojrzenia na metody pracy z pacjentem psychosomatycznym i somatopsychicznym. Słuchacze nabywają wiedzę z obszaru psychologii egzystencjalnej, psychosomatyki i psychoterapii, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychosomatycznej.

Cena studiów w roku akademickim 2020/2021

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ 6 100 zł 2 x 3100 zł 10 x 640 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 230

 • Wprowadzenie do psychosomatyki
 • Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby
 • Psychosomatyka – nurty, szkoły i koncepcje
 • Patogeneza zaburzeń psychosomatycznych
 • Psychologia stresu i emocji w chorobie psychosomatycznej
 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w chorobie
 • Psychosomatyka a zaburzenia somatopsychiczne
 • Klasyfikacja chorób i zaburzeń psychosomatycznych
 • Neurobiologia i psychofizjologia w psychosomatyce
 • Współczucie, uważność, obecność i terapia mindfulness
 • Świadomość i samoświadomość, jako czynnik leczący
 • Psychologia egzystencjalna w paradygmacie pomocowym
 • Salutogeneza i praca na zasobach w terapii strategicznej
 • Człowiek w modelu energo-informacyjnym
 • Ciało, jako świadomość
 • Metody pracy z psychiką i ciałem
 • Ciało w psychoterapii Gestalt – perspektywa holistyczna
 • Integralna psychologia pozytywna w psychosomatyce
 • Badanie jakościowe, jako metoda diagnostyczna
 • Proces psychosomatyczny w Focusingu Relacji Wewnętrznych
 • Świadomość, jako nowy prozdrowotny styl życia
 • Psychosomatyka w nurtach psychoterapeutycznych:
 • - terapia psychoanalityczna i psychodynamiczna
  - terapia poznawczo-behawioralna
  - terapia humanistyczno-egzystencjalna Gestalt
  - terapia systemowa
  - terapia narracyjna

 • Holistyczne metody w terapii psychosomatycznej
 • Obraz psychiczny i somatyczny pacjenta w homeopatii
 • Psychosomatyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
 • Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia

*Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej® jest chroniony prawem autorskim ™ a wszelkie prawa są zastrzeżone, co oznacza, że kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji jest zabronione.

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel. 508 399 778

mgr Violetta Karys – z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła specjalistyczne Studia Podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i specjalista psychodietetyki. Jest autorką badań na temat wpływu diet odchudzających, braku uważności i przeżywanych emocji na nadwagę i zaburzenia odżywiania. Terapeuta zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz SomatoEmotional Relase w Health Academy Toronto, a także warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Jest pasjonatką psychobiologii i międzypokoleniowej emocjonalnej lojalności w rodzinie. Ważnym obszarem w pracy naukowej i zawodowej jest tematyka wpływu ciąży na życie i rozwój dziecka oraz traumy okresu prenatalnego. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Łączy akademicką wiedzę z podejściem integracyjnym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między psychiką, biologią i somatyką człowieka. Założycielka Akademii Psychobiologii Somatyki we Wrocławiu, prowadzi warsztaty i szkolenia. Przyjmuje w Gabinecie Neuropsychoterapii w prywatnej przychodni lekarskiej we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach konferencjach naukowych i prozdrowotnych (m.in. Neuropsychiatria i Neuropsychologia). Posiada spójne kompetencje, poparte wiedzą i przygotowaniem dydaktycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

dr Barbara Tyboń  – z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej ( uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Doświadczenia zawodowe w obszarze psychoterapii: Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA, Stowarzyszenie OPTA, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Centrum Terapii Dialog, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i młodzieży. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, straty, rozwój osobisty, kobiecość, płodność, twórczość, relacje, tożsamość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Psychosomatyka w terapii psychologicznej
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..