Guwernantka – opieka i edukacja domowa

O kierunku

Studia podyplomowe są odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą opiekunkę domową do dziecka, osobę o najwyższych kompetencjach ,wykwalifikowaną guwernantką- elitę wśród opiekunek i nauczycieli. Obecnie profesja przeżywa odrodzenie i wszystko wskazuje na to, że cieszyć się będzie coraz większym uznaniem społecznym. Jest doskonałą alternatywą dla opieki i edukacji instytucjonalnej.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, chcących podjąć pracę jako opiekunka do dziecka. Studia podyplomowe- Guwernantka- opieka i edukacja domowa są adresowane do osób pragnących objąć opieką i nauczaniem dzieci w warunkach domowych. Studia mają charakter doskonalący, a rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Prawne zagadnienia opieki
 • Podstawy edukacji plastycznej
 • Podstawy edukacji muzycznej
 • Nowoczesne metody kształtowania umiejętności językowych
 • Zasady pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Elementy higieny i żywienia
 • Rozwój mowy i zaburzenia mowy
 • Profilaktyka pedagogiczna
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Etyka zawodowa i savoir-vivre
 • Autoprezentacja
 • Organizacja czasu pracy
 • Praktyka obserwacyjno-asystencka

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin ogółem: 360 godzin

Terminy zajęć: 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.