Style

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus. Donec lacus massa, auctor eu aliquam nec, mattis in magna. Nam laoreet nulla et odio tempor et posuere magna gravida.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus. Donec lacus massa, auctor eu aliquam nec, mattis in magna. Nam laoreet nulla et odio tempor et posuere magna gravida.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus. Donec lacus massa, auctor eu aliquam nec, mattis in magna. Nam laoreet nulla et odio tempor et posuere magna gravida.

Heading 4

Column 1 Column2 Column3 Column4 Column5
BP Europa SE, Oddział w Polsce -
Kraków Jakiś dwulinijkowy tekst
BP Europa SE, Oddział w Polsce -
Kraków Jakiś dwulinijkowy tekst
BP Europa SE, Oddział w Polsce -
Kraków Jakiś dwulinijkowy tekstMaecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus.
 BP Europa SE, Oddział w Polsce -
Kraków Jakiś dwulinijkowy tekst
 BP Europa SE, Oddział w Polsce -
Kraków Jakiś dwulinijkowy tekst
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel placerat risus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc erat mauris, ultricies et pharetra ac, dapibus sed nibh. Nunc non volutpat risus. Integer massa elit, hendrerit in vehicula ut, ornare at orci.Nunc non volutpat risus. Integer massa elit, hendrerit in vehicula ut, ornare at orci. Nunc erat mauris, ultricies et pharetra ac, dapibus sed nibh. Nunc erat mauris, ultricies et pharetra ac, dapibus sed nibh. Nunc non volutpat risus. Integer massa elit, hendrerit in vehicula ut, ornare at orci. Nunc non volutpat risus. Integer massa elit, hendrerit in vehicula ut, ornare at orci.
Heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus. Donec lacus massa, auctor eu aliquam nec, mattis in magna. Nam laoreet nulla et odio tempor et posuere magna gravida.

Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nulla, congue vel vehicula a, pulvinar ut ligula. Fusce vel placerat risus. Donec lacus massa, auctor eu aliquam nec, mattis in magna. Nam laoreet nulla et odio tempor et posuere magna gravida.

Kierownik
dr Henryk Żeligowski tel. 602 12 37 37  e-mail: tart@poczta.onet.pl
Profesorowie
prof. dr hab. Joachim Glensk tel. 71 360 86 43  e-mail: jokel@list.pl
prof. dr hab. Czesława Glensk tel. 71 360 86 43  e-mail: jokel@list.pl
prof. dr hab. Janusz Sowiński tel. 603 97 55 06  e-mail: jamarsow@interia.pl 
prof. dr hab. Józef Szocki tel. 601 77 27 29  e-mail: szocki@neostrada.pl
Adiunkci
dr Aleksandra Hulewska tel. 606 45 52 30  e-mail: a_hulewska@o2.pl
dr Weronika Madryas tel. 607 62 79 94  e-mail: weronika_madryas@wp.pl
dr Oliwia Tarasewicz-Gryt tel. 606 12 89 51  e-mail: otarasewicz@gmail.com
dr Paweł Urbaniak tel. 601 16 16 42  e-mail: pawelurbaniak@interia.pl
dr Ryszard Żabiński tel. 603 97 69 79  e-mail: rzabinski@vp.pl
PreformattedAddress

Paragraph

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Opłaty za studia podyplomowe
w roku akademickim 2011/2012

PROMOCJA – Wpisowe – 0 zł

3 RATY
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
ZARZĄDZANIA
3900 zł 2000+2100 2
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 3400 zł 1800 + 1800 2
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIUPRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYMNOWOŚĆ 3300 ZŁ 1200+1200+1100 3
PEDAGOGIKAOPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NOWOŚĆ  3.500 zł 1200+1200+1200  3
ARTETERAPIA – NOWOŚĆ  3.500 zł 1200+1200+1200  3
RESOCJALIZACJA 2900 zł 1000+1100+1100  3
SOCJOTERAPIA  2.900 zł 1000+1100+1100  3
NADZÓR PEDAGOGICZNY 2.900 zł 1500+1600 2
PODYPLOMOWE
STUDIA PEDAGOGICZNE
3200 zł 1100+1200+1200 3
TERAPIA PEDAGOGICZNA  3.500 zł 1200+1200+1200 3
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  3.500 zł 1200+1200+1200 3
ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 3.000 zł 1100+1100+1100  3
DORADCA ZAWODOWY 3000 zł 1100 +1100+1100  3
MEDIATOR  3.900 zł 2000+2100  2
TRENER BIZNESU  4.000 zł 2100+2200  2
RZECZNIK PRASOWY  3.900 zł 1200+1500+1500  3
REDAKTOR(DZIENNIKARZ GAZET
I BIULETYNÓW
PRASOWYCH)
 3.900 zł 1200+1500+1500  3
PUBLIC RELATIONS
Z ELEMENTAMI
PSYCHOLOGII
ZARZĄDZANIA
3900 zł 2000+2100  2
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
ZDROWOTNYMI
CZŁOWIEKA.
Poradnictwo w chorobach
cywilizacyjnych
 5.500 zł 1900+2000+2000  3
SŁUZBY BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
3900 zł 2000+2100 2
MENEDŻER TURYSTYKI
I HOTELARSTWA
3900 zł 2000+2100 2
RACHUNKOWOŚĆ 3900 zł 2000+2100 2
POZYSKIWANIE
FUNDUSZY
UNIJNYCH
 4.000 zł 2100+2100 2
ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
3900 zł 2100+2100 2
ZARZĄDZANIE
I MARKETING
3900 zł 2000+2100  2
ZARZĄDZANIE
OŚWIATĄ
3200 zł 1700+1700  2
MENEDŻER W
SŁUŻBIE ZDROWIA
3200 zł 1700+1700  2
ZARZĄDZANIE
W LOGISTYCE
3900 zł 2000+2100  2
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
3500 zł 1800+1900  2
POŚREDNICTWO
W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
3800 zł 2000+2000  2
INFORMATYKA
I TECHNOLOGIA
INFORMACYJNA
DLA NAUCZYCIELI
3.900 zł 1200+1500+1500 3
ZASTOSOWANIA TECHNIK
MULTIMEDIALNYCH
I POLIGRAFICZNYCH
 4.500 zł 1600+1600+1600 3
ZARZĄDZANIE W ADMINISTARCJI  4.000 zł 2100+2100 2
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  4.000 zł 2100+2100 2
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ  4.000 zł 2100+2100 2
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Z ELEMENTAMI MEDIACJI 3900 zł 2000+2100  2
TRANSLATORYKA ( J. ANGIELSKI ) NOWOŚĆ  3.500 zł 1800+1900 2
ZASTOSOWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W BIZNESIE I GOSPODARCE NOWOŚĆ  3.500 zł 1800+1900

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe są do pobrania na stronie www.wszedukacja.pl w zakładce: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA EDUKACJA WE WROCŁAWIU/ studia podyplomowe /rekrutacja:

  • kwestionariusz osobowy + podanie (można przesłać na adres : podyplomowe@edukacja.wroc.pl),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • 2 fotografie (o wymiarach 37 x 52 mm),
  • DLA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH – odpowiednie zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych.

Wypełnione i wysłane dokumenty (kwestionariusz + podanie) traktuje się jako chęć rozpoczęcia studiów (wpisowe 0 zł).

Uruchomienie kierunku wymaga zebrania grupy liczącej min. 20 osób.

W połowie września/STYCZNIA prosimy o telefon 71 3772128, wtedy poinformujemy czy rozpoczną się wybrane studia i doniesiecie Państwo pozostałe dokumenty oraz uiścicie opłatę za studia.

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (pok. 104). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

  • dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
  • dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
  • wysokość dofinansowania,
  • system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).

/tr

tr