Biuletyn Informacji PublicznejZarządzenia Rektora

data numer sprawa
2018.09.30  17a/2018  wprowadzenie Szczegółowego Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Kierunki: Pedagogika, Zarządzanie, Informatyka
Regulamin praktyk
2018.09.30  17/2018  zmiana Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
2018.09.30  16/2018  liczebności grup studenckich
2018.09.30  15/2018  określenie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych, umów o pracę oraz wynagradzania pracowników za godziny ponadwymiarowe na studiach licecnjackich, magisterskich oraz podyplomowych
2018.09.30  14/2018  określenie zasad zatrudnienia i rozliczania dla nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych realizowanych na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowychUchwały Senatu

data numer
2018.09.19  3/2018