Katedry

<a href="http://ki.wszedukacja.pl/">Katedra Informatyki i Metod Ilościowych</a>

Katedra Informatyki i Metod Ilościowych

Prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry: Zastosowania technik jonowych do modyfikacji właściwości ciał stałych, Analiza stopnia złożoności struktury organizacyjnej z wykorzystaniem rachunku fraktalnego, Równoległe algorytmy metaheurystyczne, Metodologia statystyczna w badaniach jakościowych.

Zobacz
Katedra Filologii

Katedra Filologii

Pracownicy Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Filologii Angielskiej prowadzą badania naukowe nad różnymi aspektami literatury anglojęzycznej, języka angielskiego, języków specjalistycznych (język biznesu, prawa), translatoryki, kontaktów językowych, dziennikarstwa i medioznawstwa, kultur krajów anglojęzycznych oraz metodyki nauczania języka angielskiego.

Zobacz
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Katedra prowadzi badania naukowe zespołowe i indywidualne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych. W tym zakresie pracownicy Katedry współpracują z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi.

Zobacz