Katedra Filologii

O Katedrze

Pracownicy Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Filologii Angielskiej prowadzą badania naukowe nad różnymi aspektami literatury anglojęzycznej, języka angielskiego, języków specjalistycznych (język biznesu, prawa), translatoryki, kontaktów językowych, dziennikarstwa i medioznawstwa, kultur krajów anglojęzycznych oraz metodyki nauczania języka angielskiego.

Miło nam poinformować, że 10 grudnia 2015 r. kierunek filologia otrzymał AKREDYTACJĘ. Uprawnienie to jest nadawane przez Polską Komisję Akredytacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W wyniku oceny programowej Prezydium PKA stwierdziło, iż wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione „w pełni”. W ocenie wzięto pod uwagę m.in. program kształcenia, wewnętrzny system zapewnienia jakości oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, która spełnia kryteria profilu praktycznego zarówno na specjalizacji nauczycielskiej jak i translatoryce biznesowej.

Zapraszamy do lektury relacji Zuzanny Kordas – studentki Filologii angielskiej w WSZ „Edukacja”, która wzięła udział w praktykach w ramach programu Erasmus. [relacja i zdjęcia - klik]