Polityka jakości kształcenia

POLITYKA JAKOŚCI

WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZADZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU

NAUKA – PRACA – RODZINA – OJCZYZNA

 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, będąca niepubliczną uczelnią wyższą, służy nauce, gospodarce narodowej i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów, rozwój kadr i prowadzenie badań naukowych. Dążymy do tego, aby absolwenci naszej uczelni byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi zawodowo oraz otwartymi na dialog i wrażliwymi na potrzeby drugiego człowieka. W swojej działalności Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i poszanowaniem praw chroniących własność intelektualną oraz najlepszymi tradycjami akademickimi.

Polityka Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu została wprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 02 lipca 2014 r. i jest spójna z wizją i misją Uczelni. Celem głównym Polityki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zapewnia jakość świadczonych usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Jest to możliwe dzięki:

  • sprawnemu zarządzaniu oraz przestrzeganiu ustalonych procedur, przepisów prawa
    i regulacji wewnętrznych w ramach systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia;
  • stałemu doskonaleniu jakości programów i procesu kształcenia;
  • dążeniu do podnoszenia rangi naukowej podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni;
  • wysoko kwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, zaangażowanej i otwartej na nowe wyzwania;
  • stosowaniu skutecznych i nowoczesnych metod oraz środków dydaktycznych;
  • zapewnieniu i utrzymywaniu odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej i kadrowej dla realizacji prowadzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz badań naukowych.

Działając na podstawie ustalonych i kontrolowanych procedur jakości kształcenia, wspieramy naszych studentów w osiąganiu opisanych dla poszczególnych kierunków studiów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nieustannie doskonalimy jakość naszej pracy dążąc do spełniania nie tylko aktualnych oczekiwań
i aspiracji studentów, ale także wychodząc naprzeciw ich przyszłym potrzebom zawodowym. Tworzymy naszym studentom warunki do uczenia się w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i wsparcia. Umożliwiamy im realizowanie się w różnych formach aktywności poznawczej i społecznej.

Władze Uczelni deklarują, że dokładają wszelkich starań i zapewniają środki, aby realizować politykę jakości w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.