Rektor

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” – dr Marek Lewandowski

Absolwent XI Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – specjalność nauczycielska. W latach 1986-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1995 do 2002 pełnił funkcję kierownika Zespołu Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego, a od 2005 do 2008 kierownika Zespołu Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. W latach 1999 – 2002 członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu. Od roku 2005 do 2012 Prodziekan ds. Nauczania na wydziale Wychowania Fizycznego. W roku 2008 mianowany na stanowisko docenta. Z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu związany od 2012 r. Autor ponad 90 recenzowanych publikacji naukowych, w tym trzech książek, współredaktor naukowy 9 monografii. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum” Abteilung ORFF-INSTITUT w Salzburgu – Austria, Deutsche Sporthochschule – Institut für Sportdidaktik w Kolonii – Niemcy, Uniwersytecie w Ołomuńcu – Czechy, Wyższej Szkole Hotelowej w Pradze – Czechy, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Pomysłodawca cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji „Kształcenie i wychowanie w reformowanej szkole” (1998 – 2007). Współtwórca programu „Sprawny Dolnoślązaczek” i ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”.

Praca naukowa: Zajmuję się pedagogiką kultury fizycznej i zdrowotnej. Działalność naukowa ukierunkowana jest na badanie roli środowisk: szkolnego i rodzinnego w nabywaniu przez dziecko kompetencji kulturowych (aksjologicznych, komunikacyjnych, technologicznych i realizacyjnych) oraz psychomotorycznych.

Zainteresowania: słuchanie muzyki, kolekcjonowanie płyt, rysunek i malarstwo, turystyka.