Filologia angielska

Filologia angielska

Język angielski wymagany jest w każdym zawodzie. W „Edukacji” kształcimy nowoczesnych, otwartych i innowacyjnych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego. Ty wybierasz, co interesuje cię najbardziej, a my dajemy ci możliwość zdobycia ciekawej i potrzebnej na rynku wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Filologia (plik do pobrania po kliknięciu).

Rozpocznij studia na Filologii angielskiej w WSZ Edukacja. W ramach kierunku poznasz język użytkowy, słownictwo i wyrażenia używane w biznesie. Poznasz również podstawy nauczania języka obcego w szkołach. Na studiach możesz również wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus. Wspieramy naszych absolwentów – dajemy Ci możliwość stażu za granicą.
Naszych studentów, absolwentów i wykładowców wysyłamy m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch. To idealna okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce.

Filologia angielska

Obszary w których możesz pracować

międzynarodowe korporacje (we Wrocławiu m.in. HP, IBM, Nokia, Capgemini),
biura tłumaczeń, nauka języka w szkołach,
własna działalność, biura lingwistyczne,
lektorzy w szkołach językowych

Stałe czesne

396 złza m-c

Jedna opłata

4562 złza rok

Język angielski wymagany jest w każdym zawodzie. W „Edukacji” kształcimy nowoczesnych, otwartych i innowacyjnych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego. Ty wybierasz, co interesuje cię najbardziej, a my dajemy ci możliwość zdobycia ciekawej i potrzebnej na rynku wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Filologia (plik do pobrania po kliknięciu).

Rozpocznij studia na Filologii angielskiej w WSZ Edukacja. W ramach kierunku poznasz język użytkowy, słownictwo i wyrażenia używane w biznesie. Poznasz również podstawy nauczania języka obcego w szkołach. Na studiach możesz również wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus. Wspieramy naszych absolwentów – dajemy Ci możliwość stażu za granicą.
Naszych studentów, absolwentów i wykładowców wysyłamy m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch. To idealna okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce.

Filologia angielska

Obszary w których możesz pracować

międzynarodowe korporacje (we Wrocławiu m.in. HP, IBM, Nokia, Capgemini),
biura tłumaczeń, nauka języka w szkołach,
własna działalność, biura lingwistyczne,
lektorzy w szkołach językowych

Stałe czesne

396 złza m-c

Jedna opłata

4562 złza rok

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
FILOLOGIA ANGIELSKA 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2016/2017 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA – 50% zniżki na czesne!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2016/2017, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 05.05.2016 r. do 25.10.2016 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 25.10.2016 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2016/17, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

 

Przedmioty podstawowe

 • PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
 • Lektorat prasy anglojęzycznej
 • Konwersacje
 • Fonetyka
 • Gramatyka praktyczna
 • Pisanie
 • Słownictwo
 • Sprawności zintegrowane
 • Język angielski akademicki
 • Drugi Język Obcy

Przedmioty kierunkowe

 • Komunikacja społeczna
 • Język łaciński

Przedmioty literacko-kulturowe:

 • Kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii
 • Kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Historia Stanów Zjednoczonych
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej
 • Historia literatury amerykańskiej

Przedmioty językoznawcze:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Gramatyka kontrastywna
 • Historia języka angielskiego

Przedmioty specjalizacyjne

 • Teoria przekładu i języków specjalistycznych
 • Wprowadzenie do biznesu, prawa i ekonomii dla tłumaczy
 • Język angielski w biznesie
 • Językowa obsługa biznesu i korespondencja handlowa
 • Tłumaczenia biznesowe
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie naukowo-techniczne
 • Przekład sądowy, prawny i prawniczy
 • Przekład uwierzytelniony (przysięgły)
 • Wstęp do tłumaczenia dokumentów unii europejskiej
 • Komputerowe wspomaganie przekładu
 • Wybrane zagadnienia stylistyki języka polskiego dla tłumaczy
 • Pierwsza pomoc przed medyczna

Blok przygotowania nauczycielskiego:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia dziecka
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Wiedza o akwizycji i nauczaniu języków
 • Praktyki pedagogiczne
 • Emisja głosu

Specjalność nauczycielska

Specyfika pracy nauczyciela wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego przygotowania studenta do podjęcia wyzwań, jakie niesie z sobą praca we współczesnej szkole. Katedra Filologii realizuje ten cel poprzez kształcenie w ramach specjalizacji nauczycielskiej umiejętności planowania i organizowania procesu dydaktycznego, motywowania uczniów do nauki i pracy zespołowej, propagowania kreatywności, otwartości i tolerancji światopoglądowej, dostosowywania metod i technik nauczania do wieku, możliwości i potencjału uczniów. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej może podjąć pracę jako nauczyciel w instytucjach oświatowych, w tym w przedszkolu i w szkole podstawowej.

Translatoryka biznesowa

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wykonywać zawód tłumacza. Absolwent tej specjalizacji potrafi przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Rozumie i tworzy teksty specjalistyczne w zakresie szeroko pojętego języka biznesu, posługując się przy tym fachową terminologią. Potrafi prowadzić korespondencję w biznesie w języku angielskim. Może pracować jako tłumacz ustny i pisemny w biurach tłumaczeń. Posiada podstawową wiedzę z przepisów prawa oraz potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości, co predysponuje go do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i wszelkich innych organizacjach państwowych, zwłaszcza tych współpracujących z zagranicą.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Filologia angielska
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.