Informatyka

Informatyka

U podstaw utworzenia kierunku Informatyka leży wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT o interdyscyplinarnych umiejętnościach.

Na kierunku Informatyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki stosowanej i używanej w szeroko rozumianej branży IT. Studia o profilu praktycznym dostarczą absolwentom możliwości nabywania umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier i mają na celu przygotowanie Studenta do podjęcia pracy zawodowej. Program oraz treści programowe ułożono w taki sposób, aby zapewnić wymagania profilu praktycznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy zdefiniowano pięć specjalności:

 • Administrator Systemów Komputerowych
 • Administrator Systemów Teleinformatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika Komputerowa
 • Programowanie

Informatyka

Firmy, które zatrudniają specjalistów IT we Wrocławiu:

Atos, Nokia Siemens Network, Capgemini, Tieto, Credit Agricole, Credit Suisse, Rec Global, Volvo IT, SMT Software, Sii, IBM, Techland

7500 zł

brutto

wynosi mediana wynagrodzeń w branży IT na Dolnym Śląsku. To niewiele mniej, niż zarabiają specjaliści w Warszawie.

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

420 za m-c
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4889 za rok
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych

U podstaw utworzenia kierunku Informatyka leży wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT o interdyscyplinarnych umiejętnościach.

Na kierunku Informatyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki stosowanej i używanej w szeroko rozumianej branży IT. Studia o profilu praktycznym dostarczą absolwentom możliwości nabywania umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier i mają na celu przygotowanie Studenta do podjęcia pracy zawodowej. Program oraz treści programowe ułożono w taki sposób, aby zapewnić wymagania profilu praktycznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy zdefiniowano pięć specjalności:

 • Administrator Systemów Komputerowych
 • Administrator Systemów Teleinformatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika Komputerowa
 • Programowanie

Informatyka

Firmy, które zatrudniają specjalistów IT we Wrocławiu:

Atos, Nokia Siemens Network, Capgemini, Tieto, Credit Agricole, Credit Suisse, Rec Global, Volvo IT, SMT Software, Sii, IBM, Techland

7500 zł

brutto

wynosi mediana wynagrodzeń w branży IT na Dolnym Śląsku. To niewiele mniej, niż zarabiają specjaliści w Warszawie.

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

420 za m-c
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4889 za rok
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
INFORMATYKA (INŻYNIERSKIE) 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł

PROMOCJA „Dziennie – taniej”

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Obniżona wysokość czesnego, nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi na uczelni.

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2019/2020, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Przejdź do rekrutacji on-line

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 15.02.2020 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)
 • dla słuchaczy II roku szkół policealnych oraz absolwentów szkół policealnych „Edukacja” i absolwentów studiów I stopnia WSZ „Edukacja” , poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)
 • dla studentów przechodzących z innych szkół wyższych, poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)

Promocja „Studiuj w grupie”

 • studenci, którzy zrekrutują się w grupie otrzymują rabat w czesnym przez cały okres studiów,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia,
 • rabat dla grupy 3 osobowej wynosi 3 % rocznie, dla grupy 5 osobowej 5 % rocznie,
 • warunkiem uzyskania rabatu jest jednoczesne zrekrutowanie się na studia, które będzie podstawą do oznaczenia grupy,
 • w grupie może być tylko jedna osoba, która jest absolwentem, lub studentem WSZ „Edukacja”,
 • osoba obecnie studiująca, która zrekrutuje dwie lub cztery osoby otrzyma zniżkę na pozostały czas studiów,
 • w przypadku rezygnacji studenta z grupy, wszystkie pozostałe osoby tracą rabat (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)
 • promocja „Studiuj w grupie” nie łączy się z innymi promocjami ofertowanymi przez WSZ „Edukacja” z wyjątkiem zniżek dotyczących jednorazowej wpłaty za cały semestr, rok.

Promocja „Dla Przedsiębiorców”

 • przedsiębiorcy, którzy finansują studia pracownikom otrzymują rabat w czesnym prze cały okres studiów w wysokości 3%,
 • liczebność grupy uprawnionej do promocji to minimum 2 osoby,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
 • promocja nie dotyczy studentów obecnie studiujących w WSZ „Edukacja”
 • przedsiębiorca, który aktualnie finansuje studia pracownika w WSZ „Edukacja” otrzymuje zniżkę dla każdego kolejnego studenta oraz dla obecnie studiującego na pozostały czas studiów,
 • dla przedsiębiorców będących stałymi odbiorcami usług edukacyjnych WZ „Edukacja” istnieje możliwość indywidualnego negocjowania rabatów.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2019/2020 którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

 

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

 

Warunki promocji

Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

 

Przedmioty podstawowe

 • Algorytmy i struktury danych
 • Aplikacje webowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Język angielski
 • Komunikacja interpersonalna i kompetencje społeczne
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych
 • Podstawy programowania
 • Podstawy sieci
 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Podstawy systemów serwerowych
 • Podstawy typografii i składu komputerowego
 • Projektowanie systemów baz danych
 • Systemy operacyjne
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Wstęp do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Zaawansowane sieci komputerowe
 • Zaawansowane techniki edycyjne
 • Zagrożenie terroryzmem – problemy polityczne i społeczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przedmioty specjalizacyjne

Administrator Systemów Komputerowych

 • Bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego

 • Klastrowanie usług
 • MTA Security – certyfikat
 • Planowanie i wdrażanie usług pocztowych na bazie MS EXCHANGE
 • Polityka QoS w systemach serwerowych
 • Techniki wysokiej dostępności w serwerach bazodanowych
 • Wstęp do platformy aplikacji webowych SHAREPOIN
 • Wstęp do wirtualizacji serwerowej
 • Zaawansowana wirtualizacja serwerowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku produkcyjnym
 • Zarządzanie środowiskiem produkcyjnym WINDOWS SERVER

Administrator Systemów Teleinformatycznych

 • Diagnozowanie problemów w środowisku sieciowym
 • Łączenie urządzeń sieciowych Cisco – certyfikat ICND1
 • Podstawy routingu
 • Podstawy switchingu
 • Podstawy technologii VoIP
 • Polityka dostępności usług w środowisku sieciowym Qos
 • Wstęp do łączenia urządzeń sieciowych Cisco
 • Zaawansowane diagnozowanie problemów w środowisku sieciowym
 • Zaawansowane łączenie urządzeń sieciowych Cisco cz.1
 • Zaawansowane łączenie urządzeń sieciowych Cisco cz.2
 • Zaawansowany routing
 • Zaawansowany switching

Cyberbezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne

 • Dokumentacja akredytacyjna systemów teleinformatycznych
 • OSSTMM cz.1
 • OSSTMM cz.2
 • Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Testy penetracyjne
 • Wstęp do systemów UNIX na bazie KALI LINUX
 • Zaawansowane bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Zaawansowane użytkowanie KALI LINUX

Przedmioty kierunkowe

 • Filozofia
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Ochrona danych osobowych
 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy wbudowane
 • Architektura systemów komputerowych
 • Grafika, komunikacja człowiek-komputer
 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja
  + przedmioty do wyboru

Grafika Komputerowa

 • Adobe After Effects od podstaw
 • Adobe InDesign od podstaw
 • Adobe Photoshop dla projektantów
 • HTML dla zaawansowanych
 • HTML przy projektowaniu stron
 • Proces projektowania UX/UI
 • Psychologia użytkownika w UX/UI
 • Techniki edycyjne Adobe Photoshop
 • Tworzenie prototypów za pomocą oprogramowania Adobe XD
 • Wstęp do Adobe Photoshop
 • Wstęp do HTML
 • Wstęp do UX/UI

Programowanie

 • C++ II – certyfikat C++ Association
 • C++ III
 • C++ IV – certyfikat C++ Professional
 • Java Script
 • Java Script II
 • Podstawy programowania C++
 • Podstawy programowania Python
 • Programowanie stron internetowych
 • Programowanie w aplikacjach webowych
 • Python II – certyfikat Python ENTRY
 • Python III
 • Python IV – certyfikat Phyton Associative

Administrator Systemów Komputerowych

Specjalność Administrator Systemów Komputerowych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące specjalistów z zakresu analizy, projektowania oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w organach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i zarządzania systemami rozproszonymi przy wykorzystaniu elementów wirtualizacji . W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych MTA Security.

Administrator Systemów Teleinformatycznych

Specjalność Administrator Systemów Teleinformatycznych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące specjalistów z zakresu analizy, projektowania oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w organach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych i teleinformatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz zarządzania informacją. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo gwarantuje wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka IT, audytowania zasobów IT
w przedsiębiorstwie, projektowania i oceny rozwiązań z zakresu architektury bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i danych pod kątem bezpieczeństwa, jak również analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych. Specjalność ta odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tej branży na całym świecie przygotowując kandydatów do uzyskania cenionych kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiający im podjęcie pierwszej pracy w tym zawodzie.

Grafika Komputerowa

Interesujesz się grafiką komputerową? Chcesz korzystać z najnowszego sprzętu do jej obróbki?

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, nowoczesne laboratorium i sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D zakupiony w ramach projektu kierunków zamawianych znacznie ułatwią Ci naukę. Studia nauczą Cię jak efektywnie zastosować nowoczesne technologie w zakresie grafiki komputerowej, artystycznej i animacji oraz elastycznie dostosować się do zmian rynkowych. A ponadto będziesz miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu dodatkowych warsztatach biznesowych i językowych. Specjalność umożliwi Ci zdobycie pracy w takich obszarach jak: projektowanie multimedialnych stron www, tworzenie materiałów DTP przeznaczonych do druku, projektowanie identyfikacji wizualnej marki, wykonywanie fotografii, generowanie grafiki 3D jako wizualizacji architektury lub produktów.

- Swoją przyszłość wiążę z grafiką komputerową, szczególnie z projektowaniem identyfikacji wizualnej marki. Dlatego wybrałam kierunek dofinansowany Grafika Komputerowa. Szczerze mówiąc, jestem zadowolona zarówno z jakości kształcenia jak również wysokiego stypendium, które udało mi się uzyskać za dobre wyniki w nauce – Małgorzata Nowak, studentka II roku WSZ „Edukacja”.

- Oprócz mojej zwariowanej grupy, dzięki której nigdy nie jest nudno, najbardziej podobały mi się zajęcia na tabletach, na których mogliśmy tworzyć własne kreacje istniejących dzieł sztuki. Na takich zajęciach można pofantazjować, nadając nowy wygląd słonecznikom Van Gogha czy nowy uśmiech Mona Lisie. To naprawdę fajna sprawa, choć na początku trudno było się do nich przyzwyczaić, w końcu zamiast myszki ma się rysik – Olga Laskowska, II rok Informatyki na WSZ „Edukacja”.

Programowanie

Specjalność Programowanie została opracowana przy współudziale pracodawców z branży IT. Specjalność przygotowuje do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych oraz aktualnie stosowanych języków programowania. Studia dostarczają praktycznych umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach związanych z analizą, projektowaniem, programowaniem oraz testowaniem systemów informatycznych, pozwalając na zdobycie wiedzy o całym cyklu produkcji oprogramowania. Pracodawcy obecnie mocno podkreślają to, że potrzebują programistów, który posiadają dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i chęć dalszego rozwoju w wybranej technologii / języku programowania. Atutem specjalności są wykładowcy z wiodących firm programistycznych z regionu.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Informatyka
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.