Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Logistyka w zarządzaniu

Jak zarządzać nowoczesnymi systemami logistycznymi? Odpowiedzi na to pytanie uzyskasz na specjalności logistyka w zarządzaniu. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania logistyką w biznesowych i niebiznesowych obszarach działalności. Posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, usługowych, handlowych), nauczysz się jak wdrażać optymalną strategię transportu, zarządzać łańcuchem dostaw oraz tworzyć strategię dystrybucji i magazynowania towarów. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. Zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. Zarządzania zapasami, specjalista ds. Zamówień i dostaw, specjalista ds. Zarządzania flotą, specjalista ds. Transportu, specjalista ds. Rozwoju dostawców, product manager ds. Zakupu itp.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (hr)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą

Jak założyć własną firmę oraz jak skutecznie i efektywnie zarządzać małą i średnią firmą? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą. W czasie studiów będziesz zdobywać wiedzę na temat psychologicznych, socjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań oraz przesłanek przedsiębiorczości, rodzajów i poszczególnych etapów jej rozwoju. Poznasz  źródła finansowania, politykę i instrumenty wsparcia w zakresie kreowania wartości oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zdobędziesz umiejętności w zakresie  praktycznego analizowania i diagnozowania: uwarunkowań i etapów rozwoju przedsiębiorczości, potencjału innowacyjnego i technicznego małego i średniego przedsiębiorstwa oraz praktycznego zastosowania metod i technik zarządzania. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w charakterze specjalisty/konsultanta w: małych i średnich przedsiębiorstwach, instytucjach współkształtujących politykę promowania przedsiębiorczości, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, przedsiębiorstwach społecznych, a także do bycia samodzielnym przedsiębiorcą.

Psychologia w zarządzaniu

Jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesach zarządzania w firmie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności psychologia w zarządzaniu. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, komunikacji społecznej,  technik wpływu społecznego i metod budowania relacji z otoczeniem. Poznasz zasady pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji, zachowań konsumenckich, prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych), zarządzania personelem oraz wprowadzania zmian w organizacjach. Nabędziesz umiejętności z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, zwiększania efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji, zrozumiesz zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją, jak również dowiesz się, jak wykorzystywać potencjał tkwiący w pracownikach. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej, w agencjach headhuntingowych, w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych w firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te zachowania poprzez działania marketingowe oraz we własnej firmie.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie turystycznej lub rekreacyjnej? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie w turystyce i rekreacji. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz szczegółowe kompetencje w obszarze turystyki i rekreacji. Poznasz podstawy prawne oraz specyfikę marketingową działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz zasady organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Dowiesz się jak wykorzystać systemy informatyczne w turystyce i rekreacji oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z siedmiu specjalizacji:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (studia I stopnia) – profil praktyczny (plik do pobrania po kliknięciu).

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie w turystyce i rekreacji

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Stałe czesne

396 złza m-c

Jedna opłata

4562 złza rok

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
ZARZĄDZANIE (Wrocław) 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł
ZARZĄDZANIE (Kępno) 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł
ZARZĄDZANIE (Kłodzko) 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2016/2017 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA – 50% zniżki na czesne!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2016/2017, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 05.05.2016 r. do 20.06.2016 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 15 czerwca 2016 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2016/17, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

 

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Prawo
 • Matematyka
 • Język obcy
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Statystyka opisowa

Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Filozofia
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
  + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Kontrola menadżerska

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU

 • Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa
 • Transport w systemach logistycznych
 • Koszty procesów logistycznych
 • Zarządzanie innowacjami
 • Informatyzacja systemów logistycznych
 • Technologie logistyczne

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR)

 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu kadrami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ

 • Instytucje wsparcia biznesowego
 • Umiejętności kierownicze
 • Zarządzanie firmą rodzinną
 • Zarządzanie finansami małej firmy
 • Tworzenie strategii biznesu
 • Tworzenie biznesplanu własnego przedsiębiorstwa

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

 • Psychologia różnic indywidualnych menadżera
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Psychologia społeczna w działalności kierowniczej
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia konfliktów interpersonalnych w zespołach pracowniczych
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W FIRMIE

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa
 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Planowanie finansowe
 • Budżetowanie kapitałów
 • Rachunek kosztów

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Marketing w turystyce i rekreacji
 • Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Logistyka w zarządzaniu

Jak zarządzać nowoczesnymi systemami logistycznymi? Odpowiedzi na to pytanie uzyskasz na specjalności logistyka w zarządzaniu. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania logistyką w biznesowych i niebiznesowych obszarach działalności. Posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, usługowych, handlowych), nauczysz się jak wdrażać optymalną strategię transportu, zarządzać łańcuchem dostaw oraz tworzyć strategię dystrybucji i magazynowania towarów. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. Zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. Zarządzania zapasami, specjalista ds. Zamówień i dostaw, specjalista ds. Zarządzania flotą, specjalista ds. Transportu, specjalista ds. Rozwoju dostawców, product manager ds. Zakupu itp.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (hr)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą

Jak założyć własną firmę oraz jak skutecznie i efektywnie zarządzać małą i średnią firmą? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą. W czasie studiów będziesz zdobywać wiedzę na temat psychologicznych, socjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań oraz przesłanek przedsiębiorczości, rodzajów i poszczególnych etapów jej rozwoju. Poznasz  źródła finansowania, politykę i instrumenty wsparcia w zakresie kreowania wartości oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zdobędziesz umiejętności w zakresie  praktycznego analizowania i diagnozowania: uwarunkowań i etapów rozwoju przedsiębiorczości, potencjału innowacyjnego i technicznego małego i średniego przedsiębiorstwa oraz praktycznego zastosowania metod i technik zarządzania. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w charakterze specjalisty/konsultanta w: małych i średnich przedsiębiorstwach, instytucjach współkształtujących politykę promowania przedsiębiorczości, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, przedsiębiorstwach społecznych, a także do bycia samodzielnym przedsiębiorcą.

Psychologia w zarządzaniu

Jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesach zarządzania w firmie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności psychologia w zarządzaniu. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, komunikacji społecznej,  technik wpływu społecznego i metod budowania relacji z otoczeniem. Poznasz zasady pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji, zachowań konsumenckich, prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych), zarządzania personelem oraz wprowadzania zmian w organizacjach. Nabędziesz umiejętności z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, zwiększania efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji, zrozumiesz zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją, jak również dowiesz się, jak wykorzystywać potencjał tkwiący w pracownikach. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej, w agencjach headhuntingowych, w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych w firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te zachowania poprzez działania marketingowe oraz we własnej firmie.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie turystycznej lub rekreacyjnej? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie w turystyce i rekreacji. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz szczegółowe kompetencje w obszarze turystyki i rekreacji. Poznasz podstawy prawne oraz specyfikę marketingową działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz zasady organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Dowiesz się jak wykorzystać systemy informatyczne w turystyce i rekreacji oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.