Dziennikarstwo

Dziennikarstwo agencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne oraz internetowe – to wszystko obejmuje program studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Naszych studentów kształcimy też w sferze komunikacji społecznej i public relations, dając im szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Studia II stopnia – magisterskie – są kierunkiem umożliwiającym uzyskanie tytułu magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu teorii i praktyki mediów. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach we wszystkich rodzajach mediów, a także do zarządzania w zakresie public relations, media relations, reklamy, publicity  itp. we wszystkich rodzajach instytucji.

Specyfiką studiów dziennikarskich II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uzyskanej na studiach I stopnia. Program zajęć jest ukierunkowany na praktyczne przygotowanie do zawodu. Przedmioty warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy (z mediów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych), a także doświadczonych specjalistów z branży public relations.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” dostępne są dla wszystkich kandydatów.

Stosowany w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” Mobilny System Studiowania i Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS umożliwia studentom wybór wielu przedmiotów w ramach różnych specjalizacji, a nawet innych kierunków.

W ramach programu Erasmus Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” umożliwia studentom w wybranym semestrze lub roku studiów naukę na różnych uczelniach zagranicznych, np. w Hiszpanii, a także przyjmuje na studia kandydatów z zagranicy.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną. Studenci w trakcie nauki korzystają z wielu dobrze wyposażonych sal komputerowych z oprogramowaniem do layoutu, składu, grafiki gazet i czasopism (DTP), a także do tworzenia portali internetowych i produkcji multimedialnych. Do dyspozycji studentów jest również studio radiowe, ze specjalistycznym sprzętem do cyfrowej rejestracji dźwięków, aparaty fotograficzne, kamery itp.

Dziennikarstwo agencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne oraz internetowe – to wszystko obejmuje program studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Naszych studentów kształcimy też w sferze komunikacji społecznej i public relations, dając im szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Studia II stopnia – magisterskie – są kierunkiem umożliwiającym uzyskanie tytułu magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu teorii i praktyki mediów. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach we wszystkich rodzajach mediów, a także do zarządzania w zakresie public relations, media relations, reklamy, publicity  itp. we wszystkich rodzajach instytucji.

Specyfiką studiów dziennikarskich II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uzyskanej na studiach I stopnia. Program zajęć jest ukierunkowany na praktyczne przygotowanie do zawodu. Przedmioty warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy (z mediów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych), a także doświadczonych specjalistów z branży public relations.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” dostępne są dla wszystkich kandydatów.

Stosowany w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” Mobilny System Studiowania i Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS umożliwia studentom wybór wielu przedmiotów w ramach różnych specjalizacji, a nawet innych kierunków.

W ramach programu Erasmus Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” umożliwia studentom w wybranym semestrze lub roku studiów naukę na różnych uczelniach zagranicznych, np. w Hiszpanii, a także przyjmuje na studia kandydatów z zagranicy.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną. Studenci w trakcie nauki korzystają z wielu dobrze wyposażonych sal komputerowych z oprogramowaniem do layoutu, składu, grafiki gazet i czasopism (DTP), a także do tworzenia portali internetowych i produkcji multimedialnych. Do dyspozycji studentów jest również studio radiowe, ze specjalistycznym sprzętem do cyfrowej rejestracji dźwięków, aparaty fotograficzne, kamery itp.

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 12 x 390 zł 2 x 2294 zł 1 x 4493 zł 12 x 390 zł 2 x 2294 zł 1 x 4493 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2014/2015 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe zostaje przedłużona do 28  lutego 2014 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2014/15, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Grupa treści podstawowych

 • Psychologii społecznej
 • Głównych nurtów kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
 • Stosunków międzynarodowych
 • Teorii komunikowania masowego
 • Metod badań medioznawczych
 • Społecznego i kulturowego oddziaływania mediów
 • Komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego

Grupa treści kierunkowych

 • Ekonomiki mediów
 • Prawa autorskiego
 • Pragmatyki językowej
 • Analizy dyskursu medialnego
 • Mediów lokalnych i środowiskowych
 • Opinii publicznej
 • Marketingu i reklamy
 • Zarządzanie mediami
 • Globalizacja i media międzynarodowe

Przedmioty specjalnościowe

Dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne

 • Teoria i praktyka redagowania
 • Edytorstwo i redakcja tekstów drukowanych
 • Technika realizacji radiowej
 • Podstawy projektowania stron internetowych – dziennikarstwo internetowe
 • Realizacja krótkich form TV
 • Technika realizacji programu TV
 • Zarządzanie mediami

Komunikacja społeczna i Public Relations

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Język public relations
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Blogvertising
 • Komunikowanie w sieci – warsztaty E-pr
 • Reklama w sieci

Dziennikarstwo

Specjalizacja dziennikarska przygotowuje absolwentów do pracy we współczesnych mediach. Program zajęć obejmuje m.in.: redagowanie serwisów agencyjnych, przygotowanie materiałów prasowych i layoutu czasopism, portali i stron internetowych, przygotowanie audycji radiowych i ich montaż, wykonanie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych, planowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich student zdobywa także wiedzę z zakresu dziennikarstwa politycznego, ekonomicznego, miejskiego, terenowego, sportowego, muzycznego itp. Duże znaczenie w procesie kształcenia studenta ma również przygotowanie do różnych form współpracy z mediami, agencjami public relations i reklamy oraz obowiązkowa praktyka zawodowa.

Komunikacja Społeczna i Public Relations

Specjalizacja przygotowuje fachowców w zakresie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w firmie. Jej absolwenci są dobrze przygotowani i mogą podjąć pracę jako: specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy, pracownik działu marketingu i reklamy, pracownik agencji reklamowej i w innych pokrewnych zawodach. Absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu współpracy sektora publicznego i komercyjnego, a także metod działania organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Ponieważ działania specjalistów od PR są w dużej mierze realizowane za pomocą i pośrednictwem środków masowego przekazu, wyposażamy naszych studentów również w niezbędną wiedzę z zakresu warsztatu dziennikarskiego.

Komunikowanie wizerunkowe i media

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Dziennikarstwo Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji? Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.