Zarządzanie

Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (studia II stopnia) – profil praktyczny (plik do pobrania po kliknięciu):
efekty obowiązujące do roku akademickiego 2015/16 włącznie,
efekty obowiązujące od roku akademickiego 2016/17.

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Coaching w biznesie

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Stałe czesne

250 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych

Jedna opłata

3000 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (studia II stopnia) – profil praktyczny (plik do pobrania po kliknięciu):
efekty obowiązujące do roku akademickiego 2015/16 włącznie,
efekty obowiązujące od roku akademickiego 2016/17.

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Coaching w biznesie

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Stałe czesne

250 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych

Jedna opłata

3000 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
ZARZĄDZANIE 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2018/2019 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA –zniżka w czesnym!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się do 15.07.2018r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł
Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 15.07.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Przejdź do rekrutacji on-line

Osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);
 • Pedagogika (studia licencjackie)1;

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 28.02.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

1) W przypadku mniejszej liczby osób niż 30 osób na kierunku, czesne miesięcznie wynosi odpowiednio:
  18 osób – 333 zł
  20 osób – 300 zł
  25 osób – 240 zł
  Studia zostaną uruchomione przy zapisaniu się minimum 18 osób.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 15.07.2018 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2018/2019, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Przedmioty podstawowe

 • Koncepcje zarządzania
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Strategie i style radzenia sobie ze stresem
 • Metodologia pracy naukowej

Przedmioty kierunkowe

 • Logistyka
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Badania operacyjne
 • Seminarium magisterskie
 • Prawo handlowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Doskonalenie i rozwój pracowników
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie
 • Umiejętności kierownicze
 • Systemy motywowania do pracy
 • Strategie personalne
 • Prawo pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W FIRMIE

 • Podstawy spekulacji na rynku Forex
 • Standardy rachunkowości
 • Strategiczne decyzje finansowe
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw
 • Dokumentacja rozliczeń w handlu międzynarodowym
 • Rachunkowość informatyczna

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ I HOTELEM

 • Zarządzanie przestrzenią turystyczną
 • Bezpieczeństwo imprez turystycznych
 • Organizacja i zarządzanie usługami hotelarskimi i turystycznymi
 • Turystyka jako element gospodarki
 • Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną
 • Obsługi klienta w turystyce

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Kierowanie zmianami
 • Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Systemy motywowania pracowników
 • Rozliczenia i polityka podatkowa przedsiębiorstwa
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Badanie satysfakcji klientów

WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Standardy wyceny
 • Metody wyceny przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena nieruchomości
 • Podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania a wartość firmy

COACHING W BIZNESIE

 • Podstawy Coachingu
 • Metodologia coachingu (narzędzia i procesy coachingu)
 • Psychologia coachingu
 • Sesje coachingowe
 • Mentoring
 • Superwizja ( rodzaje i funkcje superwizji)

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem
• Wycena wartości przedsiębiorstwa
• Coaching w biznesie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie, czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie mikro- i makroekonomii, finansów, marketingu, podejmowania decyzji, organizacji pracy, prawa oraz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia kierowniczych ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na kierowniczych szczeblach struktury organizacji biznesowej. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, a także w tak zwanym otoczeniu biznesu: bankach, jednostkach administracji, organizacjach i instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji zgodnie z planami organizacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jeżeli na studiach I stopnia ukończyłaś/łeś specjalność Psychologia w Zarządzaniu lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) albo podobną, to pewnie już wiesz, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności powiązane z takimi kwestiami makro jak: struktura, wartości, kultura, jakość, zaangażowanie, sprawność, kompetencje, zarządzanie talentami czy zarządzanie rozwojem w kontekście długoterminowych kwestii ludzkich jako elementów procesów zarządzania strategicznego organizacji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które pomogą ci budować strategię, która będzie odpowiadać potrzebom organizacji oraz będzie zgodna z obecną bądź pożądaną kulturą organizacyjną, a także wyposaży organizację w zdolność efektywnego radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami i żądaniami z nich wypływającymi. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych i menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość w Firmie. W czasie studiów magisterskich poszerzysz wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa oraz poznasz związane z tym podstawy prawne. Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie podstaw spekulacji na rynku Forex, standardów rachunkowości, strategicznych decyzji finansowych w firmie oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać ryzykiem i jak wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania strategicznego finansami firmy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę kierownicza, osoby odpowiedzialnej za kształtowanie strategii finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją turystyczną czy hotelem? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Organizacją Turystyczną i Hotelem. W czasie studiów magisterskich poszerzysz szczegółowe kompetencje w obszarze zarządzania organizacją turystyczną i hotelem. Dowiesz się, jak zarządzać przestrzenią turystyczną, bezpiecznie organizować imprezy turystyczne i zarządzać usługami hotelarskimi oraz turystycznymi. Zrozumiesz jakie znaczenie odgrywa turystyka jako element gospodarki narodowej, a także nauczysz się jak organizować i zarządzać firmą turystyczną, jak obsługiwać klienta. W trakcie studiów przygotujesz się do zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Jaką wartość ma przedsiębiorstwo? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz studiując na specjalności Wycena Wartości Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Wszelkie podejmowane działania służą jednemu celowi, a mianowicie osiągnięciu korzyści zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Najlepszą miarą osiągniętego sukcesu firmy jest wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób.
W trakcie studiów zapoznasz się z zasadami i standardami , podstawami prawnymi wyceny, poznasz metody wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy jako specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw na potrzeby banków, przejęć czy sprzedaży firm.

Coaching w biznesie

Czym jest coaching? Jak wykorzystać go w biznesie? Jaki może mieć wpływ na pracę i motywację do działania zespołu?
Odpowiedź na te pytania uzyskasz na specjalności Coaching w biznesie. Coaching w biznesie to jeden z rodzajów coachingu wykorzystywany w życiu biznesowym. Jego celem jest zwiększenie zysków firmy poprzez poprawę efektywności jej funkcjonowania. Coaching pozwala określić miejsce, w którym biznes się znajduję, zdefiniować jasne i czytelne cele biznesowe oraz skonstruować sposób ich osiągnięcia. Proces ten pomaga przeanalizować zagadnienia bezpośrednio związane z biznesem, relacjami z klientami i współpracownikami, motywacji wewnątrz organizacji, finansów lub sprzedaży oraz polepszyć efektywność działań we wszystkich omawianych zakresach.
W czasie studiów poznasz wiele technik coachingowych, będziesz potrafił dopasować odpowiednie metody i narzędzia pracy do danego klienta i jego osobowości. Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Wytrenujesz zarówno zmysł obserwacji i umiejętności budowania zaufania, jak i doskonałych relacji oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu nie tylko coachingu, ale też pokrewnych dziedzin nauki.
Specjalność Coaching w biznesie zapozna Cię z metodami prowadzenia coachingu w organizacji biznesowej. Przybliży Ci tematykę coachingu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Umożliwi praktycznie opanować podstawowe umiejętności pracy coacha oraz pokaże jak określać i budować relacje z klientem wspierające proces wdrażania zmian w jego życiu.

Dodatkowo uzyskasz możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu ACSTH pozwalającego na szybkie i sprawne zdanie egzaminu oraz otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.
W trakcie studiów przygotujesz się przede wszystkim do pracy coacha, ale również do bycia menedżerem, pracownikiem działu HR oraz trenerem.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb korespondencji dotyczącej oferty zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)