Udział w konferencjach

W związku z otrzymywaną corocznie dotacją finansową z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność statutową Uczelni oraz chęcią uporządkowania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia tych funduszy bardzo proszę, aby od teraz każdy z pracowników Uczelni starający się o dofinansowanie udziału w konferencji – szkoleniu stosował się do ustalonych w tym celu procedur.

Udzial w konferencjachPracownik (administracyjny, naukowo-dydaktyczny) Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, zatrudniony w niej na etacie może starać się o dofinansowanie jego udziału w konferencji – szkoleniu. W tym celu należy:

  1. wypełnić wniosek o  dofinansowanie udziału w konferencji – szkoleniu (koszty uczestnictwa, noclegu, dojazdu)
  2. dostarczyć wniosek wraz z załącznikami osobiście, drogą pocztową  lub mailową do sekretariatu Uczelni.
  3. otrzymać akceptację Pani Prorektor ds. dydaktyki i rozwoju – dr J. Kowal prof. WSZ E lub Kierownika OBN – dr W. Bożejko
  4. otrzymać zgodę Pana Rektora – prof. dr hab. Z. Knechta lub Kanclerza – mgr B. Koprka

Po przejściu wniosku przez drogę administracyjną sekretariat Uczelni poinformuje o wyniku rozpatrzenia wniosku i dopiero wtedy można podjąć czynności dotyczące zgłoszenia swojej osoby na konferencję – szkolenie. Zgłoszenia, rezerwacji miejsc i noclegu można dokonać samemu bądź też za pośrednictwem sekretariatu.

Przypominam również, że po odbyciu szkolenia pracownik zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu materiały pokonferencyjne wraz z sprawozdaniem z wyjazdu.

Powyższe wytyczne zostały wprowadzone ze względu na wymogi stawiane nam przez Ministerstwo – konieczne do rozliczenia dotacji.

Z poważaniem

Rektor WSZ E – prof. dr hab. Zdzisław Knecht