6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Management, Leadership and Government – ECMLG 2010” we Wrocławiu (LINK)

Wyższa Szkoła Zarządzania „EDUKACJA”, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „EDUKACJA” oraz Academic Conferences International LTD. (Wielka Brytania) zapraszają na 6 Międzynarodową Konferencję Naukową: Management, Leadership and Government – ECMLG 2010, która odbędzie się po raz pierwszy w Polsce 28-29 października 2010, w siedzibie Uczelni (ul. Krakowska 56-62 we Wrocławiu).

ECMLG 2010Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową konferencji: https://www.academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-home.htm

W skład Komitet Naukowego i Organizacyjnego Konferencji wchodzą naukowcy z różnych ośrodków akademickich na świecie: https://www.academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-committee.htm

Konferencja daje szansę naukowcom, nauczycielom akademickim i praktykom na podzielenie się swoimi przemyśleniami i wynikami badań w zakresie szeroko pojętego zarządzania i przywództwa. Referaty można zgłaszać do 6 kwietnia 2010 roku. Rejestracja prelegentów zakończy się 21 września 2010 roku. Informacje na temat możliwości wygłoszenia referatu i publikacji (w języku angielskim), znajdują się na stronie internetowej: https://www.academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-call-papers.htm

Udział w konferencji można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, na stronie rejestracyjnej konferencji: https://www.academic-conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-registration.htm

Istnieje możliwość ulg w opłatach konferencyjnych.

WSZ „EDUKACJA” i OKIDZ „EDUKACJA” współorganizują konferencję razem z „Academic Conferences International LTD.” – międzynarodowym, akademickim stowarzyszeniem z siedzibami  w Reading pod Londynem w Wielkiej Brytanii oraz w Montrealu w Kanadzie, zajmującym się organizacją międzynarodowych konferencji naukowych na świecie. ACI współpracuje z naukowcami z  całego świata, wspierając organizację konferencji w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Azji Środkowej i Afryce.

Wspólnie z ACI Ltd. WSZ E organizuje konferencję w zakresie zarządzania, przywództwa i rządzenia, która będzie miała miejsce we Wrocławiu, a WSZ E będzie instytucją goszczącą. Materiały pokonferencyjne   (ECMLG PROCEEDINGS) oznaczone symbolem wydawniczym ISBN były do tej pory cytowane w następujących wykazach publikacji punktowanych:  Thomson Reuters ISI Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP/ISI Proceedings);  Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP);  Thomson ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings); The Institution of Engineers and Technology in the UK (INSPEC).