Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa strony internetowej

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” jako beneficjent studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego stworzenia strony internetowej projektu pt. „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu”, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty