Dziennikarstwo w „Edukacji” będzie najlepsze we Wrocławiu

Katedra dziennikarstwa postawiała sobie za cel dokonać daleko idącej reorganizacji zajęć na kierunku dziennikarstwo. Dotyczy to głównie zmian w procesie nauczania mediów elektronicznych. Od nowego roku zostanie w WSZ „Edukacja” zorganizowana redakcja radiowa, która będzie realizować samodzielne korespondencje z Wrocławia dla publicznego Radia Opole. Celem tej ewolucji jest stworzenie najlepszego Dziennikarstwa Elektronicznego na Dolnym Śląsku.

Dziennikarstwo w „Edukacji”

Celem reorganizacji zajęć jest położenie szczególnego nacisku na praktyczne umiejętności realizacji produkcji radiowych. Katedra Dziennikarstwa chce, by odpowiadały one standardom merytorycznym i technicznym obowiązujących w mediach publicznych. Uczelnia zainwestowała w urządzenia do nagrywania dźwięku, zbudowano profesjonalne studio radiowe, zakupiono stanowiska do obróbki dźwięku.  Szkoła zatrudniła profesora Wyższej Szkoły Teatralnej, który będzie prowadził zajęcia z Technik prezentera radiowego i telewizyjnego. Dzięki temu absolwenci studiów dziennikarze będą w pełnie profesjonalnie przygotowani do prowadzenia takich audycji.

W ramach obowiązkowych zajęć studenci dziennikarstwa przygotowują krótkie formy reportażowe. W ich ramach samodzielnie szukają tematów, nagrywają w terenie dźwięki,  montują zebrane materiały, piszą własne teksty, które nagrywają później w studio radiowym, dokonują zgrania reportaży radiowych. Dotychczas studenci zobowiązani byli do wykonania 3 do 4 takich reportaży w ciągu semestru. Od nowego roku akademickiego liczba realizowanych reportaży w ciągu semestru wzrośnie do 6 – 8 materiałów. Na wspólnych dla całego roku zajęciach gotowe materiały poddawane są korekcie. By otrzymać lepszą ocenę studenci najczęściej wracają ze swoimi pracami do studia i opracowują reportaże powtórnie.

Dziennikarstwo w „Edukacji”

Dowodem poziomu prac przygotowanych na zajęciach jest ich emisja na antenie publicznego Radia Opole. Emitowane tam korespondencje i reportaże będą trwałym dorobkiem studentów „Edukacji” i legitymacją do późniejszego uzyskania pracy w mediach elektronicznych.

Następnym krokiem będzie rewolucja w procesie nauczania dziennikarstwa telewizyjnego. Również i tu Katedra Dziennikarstwa dążyć będzie do wprowadzenia profesjonalnych standardów obowiązujących w nowoczesnej telewizji. Wprowadzone standardy nauczania, zgodnie z planami kierownictwa katedry, mają zapewnić Dziennikarstwu w „Edukacji” pozycje lidera we Wrocławiu.

dr Sebastian Fikus