6. Międzynarodowa konferencja naukowa „European Conference on Management, Leadership and Government” we Wrocławiu

Już 28-29 października 2010 roku we Wrocławiu odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie nauki o zarządzaniu. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” oraz brytyjska organizacja Academic Conferences International zorganizują międzynarodową konferencję naukową European Conference on Management, Leadership and Government 2010.

Konferencja European Conference on Management, Leadership and Government (ECMLG) to cyklicznie organizowane od 2006 roku spotkanie wybitnych przedstawicieli świata nauki zajmujących się sprawami zarządzania i przywództwa. To wydarzenie naukowe przyciągające przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich z całego świata. Konferencja oprócz wystąpień teoretyków zarządzania przewiduje wystąpienia praktyków omawiających własne doświadczenia zawodowe.ECMLG organizowane jest w różnych częściach świata, w tym roku gospodarzem będzie jednak po raz pierwszy państwo z Europy Środkowowschodniej. Dotychczas konferencja organizowana była w Wielkiej Brytanii, Francji i Grecji. Tegoroczny wybór Wrocławia na miejsce obrad jest dowodem uznania dla polskiej nauki o zarządzaniu, a także wielką szansą dla jej promocji wśród naukowców z całego świata.Wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” oraz Ośrodkiem Kształcenia i  Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” ECMLG 2010 zostanie zorganizowana przez Academic Conferences International (ACI). Partner wrocławskich gospodarzy to stowarzyszenie z siedzibami w Reading pod Londynem w Wielkiej Brytanii oraz w Montrealu w Kanadzie. ACI zajmuje się organizacją konferencji naukowych na całym świecie, wspierając swoim autorytetem i doświadczeniem przygotowywanie spotkań naukowców w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Azji Środkowej i Afryce. Konferencje naukowe współorganizowane przez ACI odbywały się dotychczas w   najważniejszych ośrodkach naukowych na całym świecie, głównie dużych uniwersytetach. Tym większe znaczenie ma wybór WSZ „Edukacja” oraz OKiDZ „Edukacja” na gospodarzy ECMLG 2010.

Publikacje naukowe stanowiące efekt konferencji naukowych współorganizowanych przez ACI cytowane były dotychczas w najważniejszych wykazach publikacji punktowanych: m.in. w Thomson Reuters ISI Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP/ISI Proceedings);  Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences &  Humanities Proceedings (ISSHP);  Thomson ISI Index to Social Sciences &  Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings); The Institution of Engineers and Technology in the UK (INSPEC).

Gospodarze ECMLG 2010, czyli WSZ „Edukacja” oraz OKiDZ „Edukacja” obecni są na wrocławskim rynku edukacyjnym od początku lat dziewięćdziesiątych. W 1993 roku powstał Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, który do dziś pozwolił zdobyć dodatkowe kwalifikacje 55 tysiącom osób. Ośrodek jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, która od 13 lat kształci ekonomistów, dziennikarzy, politologów, informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych. Obecnie uczelnia kształci na następujących kierunkach: pedagogika, filologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, stosunki międzynarodowe oraz politologia. Posiada ponadto dwa ośrodki zamiejscowe: w Kłodzku i Kępnie.