Tylko „Edukacja” i Uniwersytet otrzymały dofinansowanie

Ponad 16 milionów złotych na wzbogacenie programu studiów i stypendia dostały Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Uniwersytet Wrocławski w ministerialnym konkursie na tzw. kierunki zamawiane.

W projekcie położono nacisk na zwiększenie zainteresowania Informatyką wśród kobiet

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” otrzyma 4 mln złotych rządowego dofinansowania na rozwój studiów dziennych na kierunku Informatyka. Wniosek naszej Uczelni znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu kierunków zamawianych.

Projekt „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” dzięki systemowi stypendialnemu zwiększy możliwości studiowania wśród osób z różnych grup społecznych, a absolwenci, korzystając z bogatej oferty zajęć dodatkowych, będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na zwiększenie zainteresowania tym kierunkiem wśród kobiet, dla których przeznaczono 15 proc. miejsc.

Uczelnia dzięki rządowemu dofinansowaniu zakupi sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D o dużej wydajności. W WSZ-E powstanie także specjalistyczne laboratorium komputerowe (na 20 stanowisk), w którym zatrudniona zostanie znakomita kadra dydaktyczna.

W ramach projektu 50 proc. studentów z najlepszymi ocenami otrzyma wsparcie finansowe na niespotykaną dotąd skalę. Dodatkowe środki finansowe zostaną także przeznaczone na zajęcia ponadprogramowe, w tym z języków obcych i zagadnień biznesowych. Kierunek zamawiany informatyka w WSZ „Edukacja” we Wrocławiujest kierunkiem zamawianym przez Ministerstwo, co gwarantuje wysoką jakość i zapewnia bogaty system stypendialny. Oprócz stypendiów każdy student może liczyć na odbycie płatnego stażu, w czasie którego zarobi 1200 zł.

Oznacza to, że teraz studenci WSZ „Edukacja” zyskują szansę na kolejne ciekawe studia za darmo we Wrocławiu.

Wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania znalazł się aż na 14 pozycji wśród wszystkich zakwalifikowanych do programu. Projekt zdobył łącznie bardzo wysoką notę 112 punktów i dzięki temu otrzyma od ministerstwa 3 912 945 złotych dofinansowania.

Rząd wybierze 39 najlepszych projektów z 80 wniosków na studia dofinansowane, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Z tych 39 aż 32 to wnioski uczelni publicznych, a tylko 7 – niepublicznych.

Kierunki zamawiane to te, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa za strategiczne dla gospodarczego rozwoju Polski. Na rządowej liście jest ich 14, znajdziemy wśród nich m.in. automatykę i robotykę, budownictwo, informatykę, mechatronikę czy wzornictwo. Dodatkowo do kierunków zamawianych MNiSW zalicza również kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe. Łącznie z budżetu państwa od 2008 roku na ten program wydano już zostało ponad 650 mln złotych.