Konferencja ECMLG za nami

Blisko stu prelegentów z krajów całego świata dyskutowało w dniach 28-29 października o najważniejszych problemach współczesnej nauki o zarządzaniu podczas konferencji, której współorganizatorem była Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.

Konferencję rozpoczął wykład prof. Rohatyńskiego

Konferencję rozpoczął wykład prof. Rohatyńskiego

Naukowcy i eksperci na co dzień zajmujący się problemami zarządzania przybyli do Wrocławia na konferencję European Conference on Management, Leadership and Government (ECMLG) z takich krajów jak Iran, Brazylia, Południowa Afryka, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, ale także Rumunia, Wielka Brytania i Czechy. Lista referentów była licznie reprezentowana także przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny wygłoszony przez Kierownika Katedry Zarządzania WSZ „Edukacja”, prof. dra hab. Ryszarda Rohatyńskiego, który przedstawił główne czynniki sprzyjające adaptacji organizacji na rynku ulegającym przemianom. Po wykładzie naukowcy obradowali w sekcjach tematycznych, wygłaszając referaty poświęcone m.in. problematyce przywództwa, psychologicznym aspektom zarządzania, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu wiedzą.

ECMLG została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” oraz brytyjską organizację Academic Conferences International. Jest to cyklicznie organizowane od 2006 roku spotkanie wybitnych przedstawicieli świata nauki zajmujących się sprawami zarządzania i przywództwa. To wydarzenie naukowe przyciągające przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich z całego świata.

Naukowcy obradowali w sesjach tematycznych

Naukowcy obradowali w sesjach tematycznych

Organizacją konferencji oraz przygotowaniem jej programu zajął się zespół w składzie:

1) dr Jolanta Kowal, profesor WSZ \”Edukacja\”
2) Aleksandra Kwiatkowska
3) Sue Nugus
4) Peter Barret

ECMLG organizowane jest w różnych częściach świata, w tym roku gospodarzem było jednak po raz pierwszy państwo z Europy Środkowowschodniej. Dotychczas konferencja organizowana była w Wielkiej Brytanii, Francji i Grecji. Tegoroczny wybór Wrocławia na miejsce obrad jest dowodem uznania dla polskiej nauki o zarządzaniu, a także wielką szansą dla jej promocji wśród naukowców z całego świata. Jest też powodem satysfakcji dla władz i pracowników WSZ „Edukacja”, która mogła gościć znamienitych naukowców z odległych zakątków świata.

Współorganizator konferencji, Academic Conferences International (ACI), to stowarzyszenie z siedzibami w Reading pod Londynem w Wielkiej Brytanii oraz w Montrealu w Kanadzie. ACI zajmuje się organizacją konferencji naukowych na całym świecie, wspierając swoim autorytetem i doświadczeniem przygotowywanie spotkań naukowców w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Azji Środkowej i Afryce. Konferencje naukowe współorganizowane przez ACI odbywały się dotychczas w najważniejszych ośrodkach naukowych na całym świecie, głównie dużych uniwersytetach. Tym większe znaczenie ma wybór WSZ „Edukacja” oraz OKiDZ „Edukacja” na gospodarzy ECMLG 2010.