Porozumienie o współpracy z ARAW

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA podpisały 4 marca 2011 roku porozumienie o współpracy, wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń.

Porozumienie o współpracy z ARAWAgencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w 2005 roku w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest dwadzieścia sześć gmin.

Podstawowym zadaniem Agencji jest praca na rzecz rozwoju ekonomicznego regionu poprzez wspieranie inwestycji w aglomeracji, stymulowanie procesów innowacji i dyfuzji wiedzy. Naczelnym celem Agencji jest natomiast motywowanie przedsiębiorców do inwestowania przede wszystkim w nowe technologie i naukę.

Porozumienie o współpracyPorozumienie zawarte przez WSZ „Edukacja” i ARAW zakłada realizację licznych, wspólnych projektów, głównie takich, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności Wrocławia i okolic wśród innych regionów Polski i Europy. Nasza Uczelnia wraz z ARAW będzie aplikować o środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację zarówno wspólnych przedsięwzięć, jak i odrębnych projektów, którym celem będzie między innymi podnoszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez WSZ „Edukacja”. W ramach współpracy organizowane będą także wspólne kursy, konferencje, wykłady oraz inne wydarzenia naukowe, w których będą mogli brać udział zarówno studenci, jak i pracownicy WSZ „Edukacja”.