Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zaczyna kształcić studentów za granicą

Od października 2011r. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” uruchomi swój pierwszy zagraniczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach (Republika Czeska), w którym będzie prowadzić studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie w trybie stacjonarnym. Studia będą prowadzone na 2 specjalnościach, tj.: Zarządzanie zasobami ludzkimi i Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zaczyna kształcić studentów za granicąPaństwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek WSZ „Edukacja” w sprawie utworzenia w Pardubicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Zarządzania.

Jak czytamy w uchwale Prezydium PKA, o zgodzie na uruchomienie wydziału zagranicznego WSZ zdecydowała przede wszystkim pozytywna ocena przedstawionej koncepcji kształcenia, planu studiów i programu nauczania, a także bazy materialnej i dydaktycznej. „Edukacja” spełniła również wymogi kadrowe określone w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej weszła w życie 5 maja 2011r.