Już wkrótce Pedagogika II stopnia

WSZ „Edukacja” wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Obecnie Uczelnia oczekuje na zatwierdzenie nowego kierunku studiów.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku zostaną objęte programem promocyjnym: „Gwarancja stałego czesnego” (niskie raty, tylko 390 zł) oraz „Zero dodatkowych opłat”. Absolwenci studiów I stopnia WSZ „Edukacja” otrzymają ponadto 10% zniżki na studia II stopnia w ramach „Pakietu absolwenckiego”.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika Uczelnia planuje uruchomić od 1 października 2012 r.