Informacja o możliwości podpisywania nowych umów z Uczelnią

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości podpisania nowej umowy Uczelnia zdecydowała objąć programem „Zero dodatkowych opłat” wszystkich chętnych studentów, którzy rozpoczęli naukę w latach ubiegłych.

Szczegółowy opis procedury podpisywania nowej umowy został rozesłany na adresy mailowe.