Konferencja ICTM 2012 w WSZ „Edukacja”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zaprasza na międzynarodową konferencję naukową ICTM 2012 na temat „ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 r. w siedzibie Uczelni we Wrocławiu.

Problematyka konferencji.
Szybko rozwijające się, nowo powstające lub będące w procesie transformacji gospodarki, są często uważane za czynnik wzrostu gospodarki światowej. Niestety, mimo szybkiego tempa rozwoju nowych rynków, różnica między gospodarkami rozwijającymi się a gospodarkami krajów rozwiniętych nadal istnieje. Do zmniejszenia różnic niezbędne są nowe techniki zarządzania, nowe modele biznesowe i zasady prawne. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w tym procesie.

Celem konferencji jest stworzenie forum badaczy i praktyków dla wymiany doświadczeń, innowacyjnych pomysłów i idei we wspomnianych zagadnieniach.

Tematyka konferencji:
1. Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się
2. Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji
3. Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT
4. Rola kapitału ludzkiego i społecznego
5. Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji
6. Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji
7. ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji
8. Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego
9. Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych
warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
10. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji
11. Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych
warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
12. IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
13. Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków
prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
14. Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie
transformacji
15. Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
16. Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji

Po więcej informacji na temat konferencji zapraszamy na stronę: www.ictm2012.edukacja.wroc.pl