Informacja na temat stypendiów socjalnych

Aktualizacja z 31.10.2012:

W związku z błędami oraz brakującymi dokumentami we wnioskach o stypendia socjalne prosimy wszystkie zainteresowane osoby o pobranie poniższego pliku i porównanie swojego numeru albumu (indeksu) z listą. W przypadku braku swojego numeru na poniższej liście oznacza to, że żadne braki we wniosku nie wystąpiły. W razie odnalezienia swojego numeru na liście prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentów.

Plik do pobrania: Braki do wniosków o stypendia socjalne

 

26.10.2012.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR ZIMOWY 2012/2013, A KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY:

– Zaświadczenia z ZUS-u  o wysokości  składki zdrowotnej za rok 2011 lub Oświadczenia o wysokości  składki zdrowotnej za rok 2011 w/g wzoru – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny. PROSZONE SĄ O PILNE DOSTARCZENIE BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW do 31.10.2012r.

Wysokość składki zdrowotnej jest konieczna, by obliczyć prawidłowo dochód danej osoby.

Na dokumentach typu PIT-11 za 2011 r. widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy, a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie do oświadczenia wyliczyć kwotę całej składki (9% podstawy) stosując wzór: kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9% (tak przeliczyć można wyłącznie składkę z jednego źródła dochodu, do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł nie należy stosować tego wzoru).

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

  • Osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia o wysokości składek zdrowotnych – nie składają tego oświadczenia
  • Osoby, których dochody są zerowe nie składają, ani zaświadczenia, ani oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej

Pobierz oświadczenie