Wyjazdy zagraniczne i program „Mentoring” czekają na chętnych

I Program Erasmus

„Edukacja” uczestniczy w tym programie od 2003 roku i z powodzeniem w każdym semestrze umożliwia licznym studentom wyjazdy zagraniczne, poznanie innych uczelni i kultur oraz nawiązanie wielu ciekawych znajomości.

W ramach Erasmusa można wyjechać do jednego z 27 krajów uczestniczących w programie zarówno na studia, jak i na praktyki zawodowe. Wszystkich informacji w tym temacie udziela nasze uczelniane Biuro Współpracy z Zagranicą.

Informacje o wyjazdach na studia znajdują się tu: https://erasmus.wszedukacja.pl/studia/

Informacje o wyjazdach na praktyki znajdziecie tu: https://erasmus.wszedukacja.pl/praktyki/

II Program Mentoring

Jest to stosunkowo nowy program, do którego nasza Uczelnia przyłączyła się po raz w październiku tego roku, dzięki członkostwu w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. Po sukcesie ubiegłorocznej, pierwszej edycji obecnie trwa nabór na drugą edycję.

Najważniejszym celem programu jest umożliwienie Studentowi poznania specyfiki pracy w interesującej go branży, weryfikacji swoich predyspozycji  w odniesieniu do wymagań rynku oraz doprecyzowanie preferencji i oczekiwań zawodowych. Wszystko to jest możliwe dzięki bezpośredniemu kontaktowi z mentorem, czyli osobą o bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu w wybranej branży. Spotkań takich odbywa się minimum 5. Celem tych spotkań jest uzyskanie przez Studenta niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery.

Więcej informacji o tym programie udziela Biuro Karier WSZ „Edukacja”: https://wszedukacja.pl/uczelnia/biuro-karier/biura-karier-wsz-edukacja/

O samym projekcie możecie poczytać tu: https://wszedukacja.pl/uczelnia/biuro-karier/program-mentoring-dla-studentow/