Konkurs świąteczny WSZ „Edukacja”

Zapraszamy wszystkich studentów naszej Uczelni do udziału w konkursie na kartkę świąteczną.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnouczelniany.

Na konkurs można zgłaszać projekt:
1) kartki i koperty  świątecznej z motywami odwołującymi się do polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia
lub
2) kartki i koperty  świątecznej o charakterze okolicznościowym z motywami uniwersalnymi/współczesnymi

Kartka i koperta powinna być w formacie DL (105×210mm.). Należy zaprojektować front i tył składanej kartki oraz front koperty, projekt życzeń wewnątrz kartki nie jest wymagany. Na tyle kartki można zamieścić imię i nazwisko autora. Projekt musi być przygotowany do druku.

Wybrane/zwycięskie projekty będą przeznaczone do celów reprezentacyjnych, korespondencyjnych i niekomercyjnych Uczelni.
-
Dla kogo:
Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów  Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, a w szczególności uczestników projektu pt. „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” nr WND-POKL-04.01.02-00-019/10-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe  i nauka, Działanie  4.1. Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie  4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Prace powinny być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

Komisja konkursowa:
dr inż. Andrzej Żołnierek – Opiekun merytoryczny projektu, pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Informatyki i Metod Ilościowych WSZ „Edukacja”
mgr Maciej Nowak – Pełnomocnik Rektora ds. promocji WSZ „Edukacja”
mgr Bogdan Jan Koprek – Kanclerz WSZ „Edukacja”

Nagrody
W konkursie, przyznane zostaną nagrody.  Główna nagroda– tablet graficzny (digitizer)

Terminy
Termin dostarczenia upływa 12 grudnia 2012 (decyduje data wpłynięcia pracy)
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 grudnia 2012.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu na kartkę i kopertę świąteczną WSZ „Edukacja”
Logotyp WSZ „Edukacja”