Konkursy dla studentów i wykładowców

WSZ „Edukacja” została zaproszona do udziału w dwóch konkursach promujących dokonania naukowe studentów oraz wykładowców.

Konkurs dla studentów

Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Przedsięwzięcie to jest dla absolwentów okazją do zaprezentowania własnych dokonań naukowych oraz szansą na dalszy rozwój zawodowy w tym obszarze. W kategorii ochrona konkurencji, opracowania poświęcone polityce antymonopolowej mogą zgłosić absolwenci wszystkich kierunków, o ile ich prace spełniają wymogi przewidziane w regulaminie.

Główna nagroda: 5 000 zł.

Szczegóły konkursu: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10196

Konkurs dla wykładowców

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać mające siedzibę w Polsce uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego, wydawnictwa ekonomiczne oraz członkowie Jury.

Wysokość nagrody: 50 000 zł.

Nagroda przyznawana jest za opracowania (indywidualne lub zespołowe) napisane po 20 listopada 2010 roku. Prace w czterech egzemplarzach wraz z notką biograficzną autora pracy należy przesyłać na adres sekretariatu konkursu do 28 lutego 2013 roku.

Podstawą rozstrzygnięcia konkursu będzie decyzja Jury obradującego pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Grzelońskiej.

Więcej informacji: https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6159.htm