Zapraszamy na konferencję WIZMED

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję „Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia” WIZMED 2013. Wrocław, 15 marca 2013.

Cele Konferencji

W odniesieniu do badań naukowych i na podstawie osobistych doświadczeń będących podstawą dyskusji  oraz wymiany poglądów, chcemy zrealizować wymienione niżej cele konferencji:

  • Przeniesienie na grunt ochrony zdrowia podstawowej wiedzy o narzędziach w działalności Public Relations
  • Opisanie możliwości kreowania pozytywnego wizerunku lekarza i pracownika placówki ochrony zdrowia
  • Omówienie przesłanek do prowadzenia profesjonalnej działalności Public Relations w segmencie i jednostkach ochrony zdrowia
  • Wymiana doświadczeń i poglądów między teoretykami i praktykami ochrony zdrowia, specjalistami PR oraz przedstawicielami innych dyscyplin nauki nt. celów, zadań, osiągnięć, trudności i zagrożeń w prowadzeniu działań promocyjnych i PR

Wszelkie informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.wizmed2013.edukacja.wroc.pl

Studenci WSZ „Edukacja” mają zapewniony bezpłatny udział w konferencji.
Dla osób zainteresowanych dodatkowo otrzymaniem materiałów konferencyjnych, publikacji i cateringiem proponujemy promocyjną opłatę w wysokości 50 pln.