Wampiriada zakończona sukcesem

Kolejny raz studenci WSZ „Edukacja” wykazali się empatią i chęcią niesienia pomocy.

9 marca dzięki współpracy „Edukacji” i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyła się na naszej Uczelni „Wampiriada”. Zarejestrowało się aż 60 osób, z czego 35 honorowo oddały krew. Jesteśmy z Was dumni.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia i wzięli w nim czynny udział. Szczególne słowa uznania należą się pracownikom RCKiK, którzy wprowadzali miła i przyjazną atmosferę, rozbawiając naszych dzielnych studentów oddających krew.

Jeszcze raz dziękujemy. Jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania i ofiarności.Samorząd Studencki już planuje kolejną, tym razem jesienną edycję „Wampiriady”.