Zapraszamy na III Forum Rynku Pracy

W dniach 21-22 marca w siedzibie WSZ „Edukacja” odbędzie się dwudniowe spotkanie w ramach projektu „Europejskie forum rynku pracy dla Dolnego Śląska”.

Projekt realizowany jest przez Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie modelu partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rynku pracy oraz zbudowanie Bazy Dobrych Praktyk, która służyć będzie promowaniu dobrych praktyk na rzecz aktywnej polityki rynku pracy.

Udział w III Forum jest bezpłatny, a wszelkie szczegóły na temat programu oraz uczestnictwa znajdują się na stronie: https://forumrynkupracy.com.pl/?p=1619