WIZMED 2013 – fotogaleria i relacje

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz lektury przygotowanych przez studentów „Edukacji” relacji z konferencji WIZMED 2013.

Ogólnopolska konferencja WIZMED 2013

W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 15 marca 2013 roku odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce kształtowania pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia WIZMED 2013.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, dr Marek Lewandowski wraz z Przewodniczącym konferencji prof. Leszkiem Paradowskim, byłym rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podczas konferencji referaty o tematyce kształtowania pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia wygłosiło dwunastu prelegentów.

Część merytoryczna rozpoczęła się ciekawym wykładem mgra Szymona Sikorskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wykład dotyczył analizy wizerunku branży medycznej w mediach. Referent podkreślił, że polska służba zdrowia jest pokazywana przez media przeważnie w złym świetle, ponieważ ośrodki medyczne przekazują mediom zbyt mało informacji o pozytywnych wydarzeniach, które miały miejsce w placówkach zdrowia. Do interesujących przemówień zaliczyć można także wykład profesora Igora Borkowskiego, który opowiadał o relacjach pomiędzy mediami i medycyną, czyli o dziennikarskiej dociekliwości i lekarskiej naiwności. Dużą uwagę przykuł mgr Stanisław Wolny, Prezes Zarządu Agencji Artystycznej i Reklamowej Studio-W Sp. z.o.o. Referent przygotował wystąpienie pt. „Zły doktor, czyli czarny PR w medycynie”. Treści przekazane było bardzo obrazowo, prelegent przyniósł na konferencje kilka rekwizytów, między innymi duży bukiet tulipanów, mający stanowić element relacji i komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Równie interesujące były referaty pozostałych prelegentów. Częścią związaną ze służbą zdrowia zajął m.in. prof. Leszek Paradowski. Ciekawe wystąpienie dotyczące wizerunku publicznej służby krwi zaprezentował lek. Med. Ryszard Kozłowski. Referaty dotyczące PR i komunikacją społeczną wygłosili prof. Zdzisław Knecht, dr Aleksandra Hulewska, mgr Patrycja Obara i mgr Adam Dębski. Natomiast częścią dotyczącą edukacji zdrowia i przemianami na rynku usług medycznych zajęli się dr Paweł Urbaniak oraz mgr Jolanta Grzebieluch.

Wynikiem konferencji jest z pewnością pogłębienie refleksji nad możliwością kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotów i organizacji ochrony zdrowia. Zostały także zacieśnione stosunki współpracy pomiędzy przedstawicielami nauk medycznych i społecznych. Dzięki konferencji powstał również spory zbiór wykładów i projektów, który ułatwia działalność promocyjną jednostki służby zdrowia w środowisku, z wykorzystaniem technik PR.

Marzena Walska
studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”

Zapraszamy również do pobrania i lektury innych relacji oraz wywiadów przeprowadzonych w czasie konferencji WIZMED.