Konferencja ICTM 2013

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję z cyklu „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE W ZARZĄDZANIU A KONKURENCYJNOŚĆ I WZROST GOSPODARCZY W  ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GOSPODARKACH”.

Temat Konferencji:
Ekonomiczne, Społeczne i Psychologiczne Aspekty Zastosowań Technologii Informacyjnej.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Uniwersytet Wrocławski

Miejsce i data Konferencji:
Siedziba WSZ „Edukacja” – Wrocław, ul. Krakowska 56-62
16-17 września 2013

Problematyka Konferencji:
Szybko rozwijające się, nowo powstające lub będące w procesie transformacji gospodarki, są często uważane za czynnik wzrostu gospodarki światowej. Niestety, mimo szybkiego tempa rozwoju nowych rynków, różnica między gospodarkami rozwijającymi się a gospodarkami krajów rozwiniętych nadal istnieje. Do zmniejszenia różnic niezbędne są nowe techniki zarządzania, nowe modele biznesowe i zasady prawne. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w tym procesie.

Celem konferencji jest stworzenie forum  badaczy i praktyków dla wymiany doświadczeń, innowacyjnych pomysłów i idei we wspomnianych zagadnieniach.

Tematyka konferencji:

 1. Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się
 2. Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji
 3. Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT
 4. Rola kapitału ludzkiego i społecznego
 5. Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji
 6. Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji
 7. ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji
 8. Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego
 9. Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków  w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
 10. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji
 11. Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
 12. IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
 13. Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
 14. Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania  w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji
 15. Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
 16. Wpływ e-administracji na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
 17. Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
 18. Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Internetu w krajach rozwijających się i w procesie  transformacji
 19. Metody ilościowe i technologie informacyjne w zarządzaniu

Strona internetowa konferencji: www.ictm2013.edukacja.wroc.pl
Zaproszenie na Konferencję do pobrania: Zaproszenie ICTM