WSZ „Edukacja” wśród wizytówek polskiej nauki!

Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu uzyskał kategorię naukową B i uplasował się na pierwszym miejscu we Wrocławiu oraz ósmym miejscu w kraju wśród wydziałów zarządzania szkół niepublicznych, w ramach oceny efektów czteroletniej działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) MNISW, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Więcej informacji na temat wyników oceny parametrycznej jednostek naukowych można znaleźć na stronie MNiSW https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Pełna lista uczelni do pobrania: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych 2013