Inauguracja roku akademickiego w WSZ „Edukacja”

W sobotę, 5 października, prawie tysiąc studentów po raz pierwszy przekroczyło przyjazne progi naszej Uczelni.

Przybyłych na inaugurację gości oraz Studentów przywitał Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” Bogdan J. Koprek. W dalszej części uroczystości J.M. Rektor, dr Marek Lewandowski wygłosił przemówienia inauguracyjne. Na zakończenie przemówienia, JM Rektor łacińską formułą Quod felix faustum fortunatum que sit! zainaugurował nowy rok akademicki 2013-14.

Podczas uroczystości wręczono również najlepszym Studentom na poszczególnych kierunkach studiów specjalne wyróżnienia, dyplomy i statuetki. Wyróżnienia „Primus Inter Pares” są nagrodą za zaangażowanie i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy.

Tegoroczne statuetki Orła Roku dla najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia trafiły do rąk Barbary Sikory i Jolanty Trzęsickiej (studia uzupełniające magisterskie) oraz Anny Chmielewskiej (studia licencjackie) za aktywność na rzecz społeczności akademickiej i najwyższa średnią uzyskaną w toku całych studiów.

Najważniejszym wydarzeniem sobotniej uroczystości była immatrykulacja oraz ślubowanie, które złożyli Studenci pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Etyka w mediach” wygłosiła dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. nadzw. WSZ „Edukacja”.

Inauguracja nowego roku akademickiego została uświetniona występem Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej „Consonanza” pod dyrekcją Pani Profesor Marty Kierskiej-Witczak.